Aarhus Transport Group - Østjyllands faglige netværk for transport, logistik og infrastruktur

ATG arbejder for at styrke samarbejdet mellem transportens interessenter

Aarhus Transport Group
arrangementer

Cybersikkerhed og det aktuelle trusselsbillede

Onsdag den 11. september kl. 9.00-11.00, Navitas 

I et samarbejde med Security Tech Space inviteres du til at få et aktuelt indblik i cyber- og informationssikkerhed.

På denne særlige dato har vi inviteret Lektor Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsakademiet og Morten Von Seelen fra Truesec til at give os et indblik i hvor vi står helt aktuelt på denne dag den 11. september.

Krig overalt – hvad sker der og hvad betyder det for verdenshandel, kritisk infrastruktur og forsyningssikkerhed?

Kom og hør Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsakademiet give sin analyse af verdens sikkerhedspolitiske tilstand og dens konsekvenser for sikkerhed, handel og forsyningssikkerheden.

Tilmelding

 Tilmelding til arrangementet sendes til sekretariatschef Bente H. Steffensen hos ATG på bente@aarhustransportgroup.dk

Nytårskur på toppen af Aarhus – Restaurant Bavn

Information
til pressen

Såfremt I ønsker informationer vedrørende Aarhus Transport Groups mærkesager eller udtalelser om vores holdning til bestemte sager, er I velkomne til at tage kontakt til bestyrelsen eller vores sekretariatschef:

Bente H. Steffensen 
bente@aarhustransportgroup.dk.

I forbindelse med presseomtale er det tilladt at bruge vores logo, som kan downloades herunder.

Bestyrelsen bag Aarhus Transport Group

Formand

Henrik Kleis
Partner, Britisk konsul
DLA Piper Denmark Law Firm P/S

Henrik.Kleis@dk.dlapiper.com

Næstformand

Jan D. Poulsen
Direktør
Blue Water Shipping A/S

japo@bws.dk

Kasserer

Henrik Munch Jensen
CFO
Aarhus Havn

hmj@portofaarhus.dk

Bestyrelsesmedlem

Lotta Sandsgaard
CEO
Aarhus Airport

lsa@aar.dk

Bestyrelsesmedlem

Jess Abildskou
Administrerende direktør & ejer
Abildskou A/S

ja@abildskou.com

Bestyrelsesmedlem

Henrik Flugt
Terminalchef
Danske Fragtmænd A/S

henrik.flugt@fragt.dk

Bestyrelsesmedlem

Jakob Palmgren
Director
Global Customer Operation
Arla Foods

Bestyrelsesmedlem

Steen Hansen
Site Manager
AAK Danmark

hansen.steen3@aak.com

Bestyrelsesmedlem

Morten Quist Andersen
Managing Director
GREENCARRIER

morten.andersen@greencarrier.com

Sekretariatschef

Bente H. Steffensen
Sekretariatschef
Aarhus Transport Group

bente@aarhustransportgroup.dk

Suppleant

Jørgen Hougaard
Global Head of Procurement
Maersk Project Logistics

Joergen.Hougaard@lns@maersk.com

Om Aarhus Transport Group

Aarhus Transport Group (ATG) blev etableret i 1994 af en gruppe transportfolk fra Aarhus området for at styrke transporterhvervet i og omkring Aarhus. I dag dækker ATG de 12 kommuner i Business Region Aarhus.

Formålet med foreningen er at styrke samarbejdet mellem transportens interessenter, samt at sikre erhvervslivet øget konkurrencekraft gennem udvikling af regionens infrastruktur, teknologi, transportteknik og videnniveau.

ATG ønsker at gå samarbejdets vej, og en af de fornemmeste opgaver for ATG er at varetage transporterhvervenes interesser. Det gør vi ved at gå i dialog med politiske beslutningstagere og institutioner – såvel lokale som nationale. Gennem vedvarende påvirkning til møder, gennem medier og ved konferencer at højne fokus på transporterhvervene og derved påvirke de politiske beslutningstagere i en positiv retning, hjælper vi med at varetage vores medlemmers interesser.

Kontakt Aarhus Transport Group

Bente H. Steffensen
Sekretariatschef
bente@aarhustransportgroup.dk

Rådhuspladsen 5
8000 Aarhus C

Fokus & Indsatsområder

En stærk bestyrelse arbejder netværksbaseret og har fokus på videndeling internt mellem medlemmerne – og i relation til beslutningstagere i det politiske.

ATG har – i samarbejde med andre organisationer max fokus på infrastruktur (herunder el- og digital), mobilitet og transportsektoren som helhed.

ATG er optaget af den samlede kritiske infrastruktur og forsyningssikkerhed i samfundet som helhed – med afsæt i Østjylland (Business Region Aarhus).

Et væsentligt element er at der kan sikres rammer for virksomheder.

Vi arbejder for at sektoren er højt på den politiske dagsorden og sætter relevante emner i spil overfor de politiske niveauer.

En intelligent grøn tilgang er udgangspunktet for de forskellige indsatser.

Infrastruktur
Fysisk/el/energi/digital

Aarhus Airport
Let og enkel transport til/fra lufthavn

Citylogistik og mobilitet
Transport i indre by

Aarhus Transport Group dækker de 12 kommuner i Business Region Aarhus

Medlemmer af Aarhus Transport Group

Specialnetværk i Aarhus Transport Group

Vil du høre nærmere om hvordan Aarhus Transport Group faciliterer netværk med særligt fokus på emne/tema eller branche?

Bente H. Steffensen
Sekretariatschef, Aarhus Transport Group
bente@aarhustransportgroup.dk