Indsatsområde

Motorvejsnettet - 6 spor fra Randers til Køge

Motorvejssystemet i Danmark og fremkommeligheden på dette er et vigtigt emne af afgørende betydning for samfundet og ikke mindst transportbranchen.

Derfor har ATG også fast fokus på planer omkring investeringer i denne del af infrastrukturen.

Med transportminister Benny Engelbrechts seneste udmeldinger omkring den tidligere regerings investeringsplaner er der skabt usikkerhed bl.a. omkring de helt nødvendige fortsatte opgraderinger på E45.

ATG følger situationen tæt, og vil løbende kontakte ministre og folketingsmedlemmer med henblik på drøftelse af dette og andre relevante emner.

Vil du høre mere om ATGs syn på udvidelse af motorvejsnettet?

Bente H. Steffensen
Sekretariatschef, Aarhus Transport Group
bente@aarhustransportgroup.dk