Fokus & Indsatsområder

En stærk bestyrelse arbejder netværksbaseret og har fokus på videndeling internt mellem medlemmerne – og i relation til beslutningstagere i det politiske.

ATG har – i samarbejde med andre organisationer max fokus på infrastruktur (herunder el- og digital), mobilitet og transportsektoren som helhed.

ATG er optaget af den samlede kritiske infrastruktur og forsyningssikkerhed i samfundet som helhed – med afsæt i Østjylland (Business Region Aarhus).

Et væsentligt element er at der kan sikres rammer for virksomheder.

Vi arbejder for at sektoren er højt på den politiske dagsorden og sætter relevante emner i spil overfor de politiske niveauer.

En intelligent grøn tilgang er udgangspunktet for de forskellige indsatser.

Infrastruktur
Fysisk/el/energi/digital

Aarhus Airport
Let og enkel transport til/fra lufthavn

Citylogistik og mobilitet
Transport i indre by