Indsatsområde

Havnetunnel under Marselis Boulevard

Aarhus Transport Group mener, at Marselis-tunnelen er en vigtig faktor for udviklingen af Aarhus Havn. Ikke blot for fremvæksten af De Bynære Havnearealer, men i særdeleshed for aflastningen af den hårdt belastede trafik til havnen. ATG håber derfor, at finansieringen til projektet kommer på plads hurtigst muligt, så det første spadestik til den nye tunnel kan tages snarest.

Sammenhæng med den nye færgeterminal
Marselis-tunnelens berettigelse bliver især bekræftet af, at man har taget hul på projektet om at flytte Mols-Liniens færgeterminal fra Nordhavnen til Østhavnen. Den logiske rækkefølge ville være, at den nye tunnel stod færdig og klar til brug, før Mols-Linien flytter.

Da de lokale politikere ikke har kunnet samle midlerne til at søsætte begge projekter i tid til at stå færdige samtidigt, er planerne imidlertid ikke sådan. Der forventes derfor at være en høj trafikal belastning omkring Havnen og i Sydbyen, når den nye færgeterminal skal tages i brug.

Øget niveau af støjforurening
Beboere på Marselis Boulevard bor allerede nu en vej med store støjgener. Med Marselis-tunnelen vil disse støjgener nedbringes betydeligt, da den trafik, der skal ind til Havnen, bliver ført under jorden. I perioden, hvor arbejdet med tunnelen kommer til at foregå, vil støjforureningen i området være ekstra stor.

Det er derfor ikke alene af hensyn til den nye færgeterminal, De Bynære Havnearealer og den høje trafiktæthed på Marselis Boulevard, at en tunnel vil være til gavn. Også over for beboerne i området, at Marselis-tunnelen bør færdiggøres i den nærmeste fremtid muligt.

Projektets forløb
Forinden Marselis-tunnelens påbegyndelse har det været nødvendigt at udbygge Marselis Boulevard til en dobbeltsporet vej i begge retninger. Denne første fase i projektet blev afsluttet i 2013 og havde blandt andet til formål at lette trafikken til Havnen så meget som muligt, inden man ville gøre yderligere.

Fase to, som er selve Marselis-tunnelen har været længe undervejs, og forslaget om en havnetunnel blev allerede fremlagt i 1997 for Aarhus Byråd. Projektet har således i flere omgange været diskuteret og forsøgt igangsat. Desværre har det ca. 1,5 milliarder kroner dyre projekt været hindret som følge af manglende finansiering.

I 2010 så det ud til at projektet kunne skydes i gang, da man påbegyndte fase et med udbygningen af trafiknettet omkring Marselis Boulevard. Men da Aarhus Kommune fik afvist at låne penge til resten af projektet, blev det lagt på køl. Den gang forudså man, at tunnelen kunne stå færdig i 2015, og nu ser det ud til, at projektet tidligst er færdig i 2021.

Tunnelens færdiggørelse
Aarhus Transport Group har Marselis-tunnelen som mærkesag og støtter derfor fortsat op om projektet færdiggørelse. Det sker i gennem dialog med kommune og interessenter, samt at ATG gerne udtaler sig til pressen om emnet.

Vil du høre mere om ATGs syn på havnetunnelen under Marselis Boulevarden?

Bente H. Steffensen
Sekretariatschef, Aarhus Transport Group
bente@aarhustransportgroup.dk