Tidligere
arrangement

Kan man tage en fast Kattegatforbindelse for givet?​

Onsdag 27. september kl. 16-18, Danske Fragtmand, Logistikparken, Brabrand

Formand for Kattegatkomitéen Michael Svane tager os igennem
dilemmaer, udfordringer og perspektiver.

Det er nu mere end 1 år siden, at Sund & Belt fremlagde en meget omfattende forundersøgelse af en mulig Kattegatforbindelse. Daværende transportminister Trine Bramsen lagde mere eller mindre forundersøgelsen død. Den nye regering har endnu ikke forholdt sig til forbindelsens fremtid.

Vi sidder dermed i det politiske venteværelse!

Samtidig er stemmerne mod i det hele taget at bygge nyt – hvad enten det er motorveje eller faste forbindelser – taget til i styrke.

Der argumenteres med, at vi skal bruge al tilgængelig arbejdskraft og ressourcer i øvrigt til grøn omstilling og samtidig er klimabelastningen alt for stor. Vi står derfor alle med en udfordring.

Kattegatforbindelsen berører både nationale og lokale interesser i Aarhus og Østjylland. Derfor har den lokale opbakning stor betydning. Kan og vil erhvervslivet bakke op om ny infrastruktur, herunder en mulig Kattegatforbindelse? Og hvordan kan ATG og erhvervslivet i øvrigt spille en store rolle?

Aarhus Transport Group dækker de 12 kommuner i Business Region Aarhus