Indsatsområde

IT-sikkerhed og STS

Som organisation for transporterhvervet i Østjylland er det naturligt at indgå i samarbejde med STS i relation til at sikre viden og indsigt omkring sikkerhed. Transporterhvervet er samfundskritisk infrastruktur. ATG har opmærksomheden rettet mod de udfordringer erhvervet møder når det gælder det sikkerhedsmæssige. Derfor giver det god mening at være en del af konsortiet så ATG og dermed medlemmerne sikres adgang til aktuel viden om emnet.

Konsortiet består af videninstitutioner, offentlige myndigheder, lokale og internationale virksomheder og interesseorganisationer inden for it-sikkerhedsområdet.

Medlemmerne af konsortiet er enige om at arbejde for at styrke cybersikkerheden i Danmark med udgangspunkt i det stærke miljø i Aarhus.

Aarhus Kommune stiller sig til rådighed som testfacilitet for afprøvning af forskellige løsninger samt case- og dataleverandør for forskningsaktiviteter.

Målet er, at konsortiet og aktiviteterne i Aarhus kan bidrage til at styrke Danmarks forsvar på cyber- og informationssikkerhedsområdet samt bidrage til øget eksport af danske løsninger.

Vil du høre mere om ATGs syn på IT-sikkerhed og STS?

Bente H. Steffensen
Sekretariatschef, Aarhus Transport Group
bente@aarhustransportgroup.dk