Medlemsfordele

Bliv medlem af Aarhus Transport Group

Det får du ud af et medlemsskab i ATG
Adgang til en række netværks- og temamøder, der inspirerer, giver dig viden og udvider dit netværk.

Adgang til viden om, hvad der foregår i Aarhus Kommune og Business Region Aarhus på infrastrukturområdet med mulighed for at påvirke udviklingen.

Din virksomhed støtter op om en række mærkesager, der sikrer Østjylland en attraktiv udvikling inden for transport til lands, til vands og i luften.

Vilkår, medlemskab og kontingent
På ATG’s ordinære generalforsamling fastsættes det årlige kontingent. Kontingentet opkræves i januar måned for det igangværende år.

For virksomheder der indmeldes i løbet af kalenderåret opkræves der kontingent for hele kalenderåret gældende til 31. december. Når kontingentet er betalt, bliver man registreret som medlem af Aarhus Transport Group – ATG.

Medlemsskabet fortsætter indtil det opsiges af medlemmet. Opsigelse af medlemskabet skal ske skriftligt senest ved udgangen af november måned for kontingentmæssigt at have virkning året efter.

Såfremt udmeldelse ikke er sket senest ved udgangen af november måned, vil man modtage kontingentopkrævning i januar måned året efter for det nye år, og som medlemmet er pligtig til at betale.

Medlemskontingent: DKK 3.000 + moms pr. år.