Tidligere
arrangement

Årsmøde og generalforsamling 2023

Torsdag 20. april kl. 15.30-18.00, Aarhus Havn 

Formand for Kattegatkomitéen Michael Svane tager os igennem
dilemmaer, udfordringer og perspektiver.

Generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab og status
 • Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 • Forslag fra bestyrelsen
 • Forslag fra medlemmerne
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen:
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

Forslag der ønskes fremlagt på generalforsamlingen skal mindst to uger inden sendes til bestyrelsen ved at sende en e-mail til Formand Henrik Kleis på Henrik.Kleis@dk.dlapiper.com

Årsmøde

Kl. 16.30
Velkomst ved Formand, Henrik Kleis

Kl 16.45
Borgmester Jacob Bundsgaard:

 • Verdenssituationen i Aarhus -infrastruktur/transport på alle planer
 • Fysisk – digitalt – sikkerhedsmæssigt – mentalt
 • Debat med deltagerne


Aarhus Havn er vært for en snack og et glas til afslutning.