Virksomhedsbesøg Østjyllands Brandvæsen 22. februar

Tirsdag den 22. februar kl. 16-18 besøger vi Østjyllands Brandvæsen

Præsentation af Østjyllands Brandvæsen og rundvisning
i brandvæsenets nye operationscenter, Bautavej 1, 8210 Aarhus V

Program
16.00 Ankomst og indskrivning
16.10 Oplæg om Østjyllands Brandvæsen og de 4 turn arounds ved
Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl
17.00 Rundvisning
17.20 Oplæg om krisestyring og trusselsbilledet
som Østjyllands Brandvæsen pt. arbejder med
17.30 Lidt godt til ganen
18.00 Afslutning
Tilmelding til arrangementet sendes senest mandag
14. februar til sekretariatschef Bente H. Steffensen

bente.h.steffensen@gmail.com

Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl viser rundt i det nye operationscenter, som styrer alle beredskabsrelaterede
1-1-2-hændelser og 27 brandstationer i Østjylland.
Kasper giver os også en overflyvning over de 4 store turn arounds på økonomi, trivsel, kultur og
operativ drift, som har præget hverdagen i brandvæsenet siden hans tiltrædelse i maj 2019.
Der bliver rig lejlighed til at stille spørgsmål ligesom der også bliver mulighed for at se det nye
overvågningssystem til forebyggelse af drukneulykker på havnefronten og mulighed for at se,
hvordan videolink fra skadesteder kan opgradere og nedjustere brandudrykningerne.
Vi slutter af med en lille snak om krisestyring og det trusselsbillede, som Østjyllands
Brandvæsen arbejder med pt