Kilde: Transportministeriet

09. juli 2020

Danmark har i flere år arbejdet på europæisk plan for at sikre ordnede forhold og rimelige arbejdsvilkår for de lastbilchauffører, der lever af at bringe varer og gods rundt på tværs af grænserne i Europa. I dag blev Vejpakken endeligt vedtaget af Europa-Parlamentet, og det glæder transportminister Benny Engelbrecht.

– Der er ingen tvivl om, jeg har set frem til denne dag. Vi har kæmpet længe for, at en lastbilchauffør får andet og mere at se end sit førerhus, når han eller hun kører rundt i Europa. Der er alt for mange eksempler på chauffører, som arbejder, bor og lever under kritisable forhold, når de kører rundt på de europæiske veje. Det er endelig slut nu, fortæller ministeren.

Vedtagelsen af Vejpakken i Europa-Parlamentet er sidste skridt, inden de nye regler træder i kraft. Vejpakken sikrer grundlæggende flere og mere rimelige forhold for chaufførerne, ligesom den strammer grebet om de virksomheder, som tidligere har forsømt deres forpligtigelser over for chaufførerne.

Vejpakken indeholder blandt andet:

– At chauffører kan vende hjem hver fjerde uge og lastbilen hver ottende uge

– At virksomhederne skal betale for chaufførernes indkvartering, når chaufføren skal holde weekendhvil uden for køretøjet

– At reglerne om postkasseselskaber bliver strammet

– At reglerne om cabotage bliver strammet, og der bliver indført en karensperiode på fire dage for udenlandske lastbiler

– At myndighedernes håndhævelsesmuligheder bliver udvidet.

De første regler i Vejpakken vil allerede gælde umiddelbart efter, at de nye retsakter bliver offentliggjort i EU-tidende i løbet af sommeren 2020. Herefter vil de øvrige nye regler i Vejpakken løbende træde i kraft, i takt med at de bliver implementeret.