Kilde: Aarhus Havn

En udvidelse af Aarhus havn kom et skridt videre, da byrådet ved sit seneste møde besluttede, at der nu skal udarbejdes lokalplan og miljøkonsekvensvurdering af den planlagte udvidelse, hvortil der er tilknyttet et offentligt tilgængeligt rekreativt område.

Forud for byrådets beslutning har Aarhus Kommune gennemført en offentlig høring af projektet. Ca. 2 ud af 3 høringssvar var positive overfor udvidelsen, mens nogle af de resterende respondenter fremførte argumenter, der nu skal belyses i den kommende miljøkonsekvensvurdering. Blandt de emner, der skal undersøges, er påvirkningen af trafik på vejene og jernbanen, visuelle konsekvenser, eventuelle støj og forureningsgener, påvirkning af vandkvaliteten og eventuel påvirkning af den rekreative anvendelse af naboområder.

Desuden skal miljøkonsekvensvurderingen belyse fordele og ulemper ved at udvide havnen rundt om et renseanlæg, ligesom en alternativ moleplacering skal medtages i miljøkonsekvensvurderingen.