bilister paa ringgaden i aarhus

Aarhus er i vækst, og det samme er trafikken i byens gader. I morgen begynder endnu et projekt, der løsner op for flaskehalsen ved Søndre Ringgade og Jyllands Allé, og som samtidig giver bedre arbejdsbetingelser for håndværkere på hele Søndre Ringgade.

For at sikre en god sammenhæng og trafikafvikling mellem midtbyen og havnen har byrådet besluttet at skabe bedre kapacitet på Ringgaden.

Byrådet har afsat 77 mio. kr. til at styrke fremkommeligheden på Ringgaden. Indsatsen er fordelt på en række sammenhængende projekter på og omkring Ringgaden, der alle skal forbedre forholdene for trafikanter i Aarhus.

Næste projekt er Søndre Ringgade, der får to lige-ud spor i hver retning, særskilte spor til højresvingende bilister på begge sider af vejen og et udvidet kryds ved Harald Jensens Plads.

Forbedringerne betyder, at trafikanter fra december, særligt omkring krydset ved Søndre Ringgade og Jyllands Allé, hvor der i dag ofte opstår en flaskehals, vil opleve en hurtigere afvikling af trafikken.

”Vi skal gøre Ringgaden til et mere attraktivt alternativ til at køre gennem midtbyen. Ombygningen af Søndre Ringgade er blot et af flere initiativer, der skal får trafikken til at glide markant bedre. Vi har allerede forbedret krydset ved Joh. Baunes Plads, mens projekter på Vestre Ringgade og ved Filtenborgs Plads er på vej,” siger anlægschef i Center for Byens Anvendelse, Trine Buus Karlsen.

Håndværkere er desuden højt prioriteret i projektet, da der på strækninger uden højresvingsbaner bliver etableret af-og pålæsningspladser. De nye pladser giver bedre mulighed for eksempelvis at læsse byggematerialer af tæt på de mange opgange på Søndre Ringgade.

gener under arbejdet

Begrænsede gener under arbejdet

Projektet varer frem til december, og Teknik og Miljø forventer at gennemføre arbejdet uden på noget tidspunkt at lukke vejen. Anlægsarbejdernes sikkerhed er højt prioriteret, og der vil derfor i perioder kun være ét spor farbart i hver retning.

Den største trafikale udfordring opstår, når krydset ved Harald Jensens Plads bliver ombygget. Derfor bliver dette arbejde primært udført i ugerne 28, 29 og 30, hvor den trafikale belastning er mindst.

Som en del af ombygningen forsvinder muligheden for at svinge til højre fra Søndre Ringgade til Hans Schourups Gade, Ingerslevs Boulevard, Trepkasgade og Haderslevgade. Det sker for at give plads til fortov og cykelsti, men også for at mindske risikoen for ulykker mellem højresvingende bilister og bløde trafikanter.

 

Fakta og baggrund

  • Projektet er en del af et større trafikprojekt om at forbedre kapaciteten på hele Ringgaden. Læs mere på: www.aarhus.dk/ringgaden.
  • Byrådet har afsat 48 millioner til at forbedre Søndre Ringgade og Vestre Ringgade, mens der er afsat 29 millioner til ”Ringgadens Sydlige Hængsel”, der består af krydset ved Joh. Baunes Plads og Filtenborgs Plads.
  • Næste skridt bliver at præsentere en plan for Vestre Ringgade.