Positive infrastrukturinvesteringer i sigte

Aarhus Transport Group ser meget positivt på, at alle Folketingets partier står bag den 28.6.21 fremlagte aftale om infrastrukturinvesteringer. Det er meget vigtigt, at der kan være ”langt lys” netop i forbindelse med infrastrukturinvesteringer.

For transportsektoren og for et samlet erhvervsliv er det af afgørende betydning at så væsentlige rammebetingelser som infrastruktur udvikles i en bred enighed og med sikkerhed for at aftaler potentielt ikke ændres i forbindelse med regeringsskifte. For virksomhederne er det væsentligt, at – ofte store – investeringer kan foretages i tillid til, at man kan gennemskue og stole på overordnede planer på det felt.

Med det fremlagte ser det ud til, at der er prioriteret ud fra et samlet Danmark, hvilket er positivt.

Med østjyske projekter som E 45 – Marselistunnel – opgradering af Rute 15 og 26 er der også grund til optimisme for fremtiden. ATG vil følge processerne tæt og med løbende dialog med erhvervet sikre at relevante og helt konkrete udfordringer i forbindelse anlægsarbejder og muligheder for fremskyndelse, hvor vi med aktuelle og fremtidige erfaringer kan konstatere, at der kan være behov for det.

I den kommende tid vil vi i ATG sætte os nøjere ind i aftalens indhold, herunder mulighederne for at gøre brug af de afsatte puljemidler til gavn for erhvervsliv og eksport.  Herunder hvorvidt det vil være muligt at få supplerende finansiering til eks. forbedring af vandvejene/sejlrenderne til havnene, som ikke er medtaget i den fremlagte aftale.

Kontaktinfo

Henrik Kleis

Henrik.Kleis@dk.dlapiper.com