Billister sparer tid med bedre infrastruktur i Aarhus

Omfattende vejarbejde i Aarhus Kommune er til gene for de mange tusinde billister, der dagligt pendler til Aarhus by fra andre Kommuner. Antallet af pendlere i bil er over 40.000 styk – og stigende. Men når et vejarbejde afsluttes, sker der en markant forbedring af rejseoplevelsen for billisterne.

Svingbaner sparer billister for 81 timer

Nye svingbaner i krydset ved Skanderborgvej/ Ringvej Syd har forbedret billisters rejsetid med sammenlagt 81 timer dagligt. Den gennemsnitlige billist i krydset sparer mellem 2 og 4 minutter i myldretiden ifølge tal fra Aarhus Kommune hjemmeside, som er baseret på målinger over 14 dage (18. jan-1. feb).

Det er især billister fra Ravnsbjergvej, der sparer tid i det nye kryds, hvor både højre- og venstresvingende, samt ligeudkørende billister sparer mellem 2 og 4 minutter i krydset i myldretiden. Venstresvingende fra Ringvej Syd og Skanderborgvej sparer også mellem 2 og 4 minutter.

Det forbedrede kryds sparer billister for flere minutter i myldretiden, men har man været forbi krydset, vil man dog opdage, at det endnu ikke er helt færdigbygget. Der mangler et øverste slidlag på asfalten, hvilket først bliver lagt i foråret. Ifølge Aarhus Kommune vil det dog skaber minimale gener, når det bliver gjort.

Belastede kryds på Viborgvej forbedres

belastet vejkryds lettetKrydset ved Runevej/ Bredskiftevej på Viborgvej har gennem mange år været et belastet punkt i myldretrafikken. Derfor har det været en markant forbedring, at vejen er blevet udvidet med en ekstra kørebane i begge retninger. Det skal skabe en mere glidende trafik på dagens mest belastede tidspunkter.

Mens krydset ved Runevej/ Bredskiftevej i december 2015 stod færdigt, er Viborgvej dog stadig ikke færdig med at blive forbedret. Aarhus Kommune planlægger at udvide vejen ved yderligere to kryds på strækningen. Det gælder krydsene ved Anelystvej/ Tilst Skolevej og Grydhøjparken/ Tilst Vestervej.

Førstnævnte kryds skal forbedres mellem foråret og efteråret 2016, hvorfor arbejdet forventes at blive sat i gang snart. Her vil det nuværende antal baner være anvendelige under hele udvidelsen, da selve arbejdet vil foregå mest uden for den eksisterende kørebane. Af hensyn til vejarbejderne kan trafikken dog ikke foregå i så høj fart som ellers.

Arbejdet med at forbedre krydset ved Grydhøjparken/ Tilst Vestervej forventes først at påbegyndes i sommeren 2016, og derfor er planlægningen hermed ikke nået så langt endnu.

En udvidelse af hele Viborgvej

Arbejdet med at udvide de belastede kryds på Viborgvej er en del af forberedelserne til at udvide hele Viborgvej til en 4-sporet vej mellem E45 og Ringvejen. Aarhus Kommune har i budgetforliget for 2016-2019 afsat 150 millioner til at forbedre denne gren af det generelt belastede vejnet i Aarhus.

I efteråret 2015 er den bureaukratiske VVM-proces gennemført, hvilket altid danner rammen for denne slags projekter. Byrådet forventer at tage endeligt stilling til projektet, herunder dets finansiering og gennemførsel, i slutningen af 2017.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *