Fælles interessesfære i ATG

 • Marselistunnel – især løsningsmodeller i anlægsfasen
 • Havneforhold – især yderhavnsplanerne
 • ITS systemer
 • BRT/Letbane/busser – forslag, fleksibilitet
 • 6 spor på E45
 • 17 verdensmål som forretning i transportsektoren
 • Kattegatforbindelse
 • DSB – togforbindelser – person og gods
 • Generel overordnet infrastrukturplanlægning – kommunalt, regional, nationalt og internationalt.
 • Roadpricing
 • Rastepladser
 • Parkeringsforhold for lastvogne i forbindelse med levering af gods
 • Arbejdskraft
 • Uddannelse

Den individuelle interessesfære

 • Formand i ATG
 • FU – kernegruppe
 • Talsmand i pressen
 • Generel infrastruktur, herunder overordnet omkring skibsfart
 • Detailhandel – citytrafik, handlende
 • Bestyrelse  – kernegruppe
 • Repræsentant i Aarhus Erhvervssamarbejde
 • Repræsentant i arbejdsgruppe Infrastruktur Erhvervsplan
 • Øget aktivitet på havnen – RAL + generel vækst i trafikmængde
 • Privatbilstrafik til/fra Molslinien og Seaplanes
 • Bestyrelse – kernegruppe
 • Østjyske Speditører
 • Godstransport
 • Trafikken på havneområdet
 • Persontransport
 • Busforhold i city og på havnen – krydstogt
 • Busforhold nationalt
 • BRT og generelt kollektiv transport i byen
 • Dansk Industri
 • Godstransport på vej
 • Distribution AR/DK
 • Terminal, crossdocking & lager
 • Uddannelse & medarbejdere
 • Årslev Transportcenter