Det får du ud af et medlemsskab i ATG

Adgang til en række netværks- og temamøder, der inspirerer, giver dig viden og udvider dit netværk.

Adgang til viden om, hvad der foregår i Aarhus Kommune og Business Region Aarhus på infrastrukturområdet med mulighed for at påvirke udviklingen.

Din virksomhed støtter op om en række mærkesager, der sikrer Østjylland en attraktiv udvikling inden for transport til lands, til vands og i luften.

Vilkår, medlemskab og kontingent

  • På ATG’s ordinære generalforsamling fastsættes det årlige kontingent. Kontingentet opkræves i januar måned for det igangværende år.
  • For virksomheder der indmeldes i løbet af kalenderåret opkræves der kontingent for hele kalenderåret gældende til 31. december
  • Når kontingentet er betalt, bliver man registreret som medlem af Favrskov Erhvervsråd
  • Medlemsskabet fortsætter indtil det opsiges af medlemmet. Opsigelse af medlemskabet skal ske skriftligt senest ved udgangen af november måned for kontingentmæssigt at have virkning året efter.
  • Såfremt udmeldelse ikke er sket senest ved udgangen af november måned, vil man modtage kontingentopkrævning i januar måned året efter for det nye år, og som medlemmet er pligtig til at betale.

Privatlivspolitik – behandling af persondata

I forbindelse med EU’s persondataforordning ikrafttræden d. 25. maj 2018 har ATG opdateret sin privatlivspolitik. Når du bruger vores services og tjenester, betror du os dine data, som vi gør vores for at beskytte dine oplysninger.

Når vi opbevarer dine data, er det alene for at kunne yde dig den bedst mulige service. Vi indsamler ikke unødvendige data, og vi sælger aldrig dine data. Vi videregiver heller ikke dine data til tredjepart med mindre du har givet os dit samtykke hertil, eller dansk lovgivning kræver det.

Der registreres ikke personfølsomme data. Der registreres kun data, der er relevante i forhold til ATG’s services og ydelser.

Nedenfor kan du derfor læse om, hvordan vi behandler dine data.

Nyhedsmail

Nyhedsmail sendes ud pr. mail, hvor vi benytter BCC, så dine kontaktoplysninger ikke er synlig blandt andre medlemmer. Nyhedsmails kan indeholde oplysninger om arrangementer som ATG tilbyder og nyheder. Nyhedsbrevet kan derudover indeholde tilbud om arrangementer udbudt af ATG’s medlemmer og bestyrelse.

For at kunne modtage nyhedsmails, har modtagere givet samtykke til, at ATG gemmer navn og e-mailadresse. Foruden vores sekretariat har ATG’s bestyrelse adgang til navne og mailadresser på modtagere af vores nyhedsmails.

Registrering af medlemmers data

Når en virksomhed bliver medlem af ATG registrerer vi visse data og oplysninger om den pågældende virksomhed.

  • Navn på virksomhed
  • CVR nr. (CPR nr. hvis det er en før-starter, der endnu ikke har registreret et CVR nr.)
  • Navn på kontaktperson(er)
  • E-mail og telefonnr. På kontaktperson(er)
  • Navn og e-mail på faktureringsperson, hvis anderledes end kontaktperson

Sociale medier   

ATG anvender LinkedIn. Der gælder de sædvanlige vilkår for disse sociale medier. ATG har for LinkedIn accepteret opdaterede vilkår i anledning af EU’s persondataforordnings ikrafttræden d. 25. maj 2018.

ATG’s hjemmeside

ATG anvender platformen WordPress til sin hjemmeside. Hjemmesiden er udviklet i samarbejdet med bureauet OnlineSynlighed. Vedligeholdelse af hjemmesiden gennemføres hovedsagligt af ATG’s sekretariat.

Medlemsliste på hjemmesiden

På ATG’s hjemmeside findes en liste med angivelse af medlemmernes virksomhedsnavn og link til virksomhedens hjemmeside.

Medlemslisten og den medfølgende eksponering er en service til medlemmerne og andre brugere af ATG’s hjemmeside.

Ønsker du ikke at eksponere dit medlemskab og din virksomhed på hjemmesiden, eller har du ændringer til vores oplysninger om dig, bedes du skrive til bente.h.steffensen@gmail.com og oplyse om de ændringer, du ønsker foretaget.

ATG’s arrangementer og events

ATG gennemfører arrangementer og events årligt og ofte i samarbejde med en eller flere partnere. Arrangementerne deles på hjemmesiden, LinkedIn og i nyhedsmail. Tilmeldingen til arrangementerne foregår igennem Bente Steffensen, som er ATG’s sekretariatschef. Ved tilmeldingen oplyser den tilmeldte firmanavn samt navn og e-mailadresse på deltageren aht. Mailbekræftelse og deltagerlister m.v.

Lister over tilmeldte gemmes og uddeles til arrangementer. Herefter gemmes listerne (antal deltagere) i anonymiseret form til afrapportering til ATG’s bestyrelse og generalforsamlingen.

Økonomistyring og eksternt bogholderi

ATG anvender BDO som en ekstern bogholderi-leverandør, herunder i forbindelse med kontingentopkrævninger, betaling af faktura m.v.

Der er indgået en service- og databehandleraftale med virksomheden BDO om visse serviceydelser relateret til bogføring, fx udsendelse af faktura, indberetninger til SKAT m.v.

Anvendelse af fotos

På ATG’s hjemmeside, LinkedIn samt i trykte flyers og lignende materiale kan anvendes, i et begrænset omfang, fotos af medlemmer og deltagere ved arrangementer.

Det oplyses ved arrangementer, når der tages fotos. Ønsker en deltager ikke sit foto taget eller anvendt af ATG, er vedkommende velkommen til at henvende sig til ATG – enten via bestyrelsen eller kontaktformularen på hjemmesiden.