Aarhus Transport Group (ATG) blev etableret i 1994 af en gruppe transportfolk fra Aarhus området for at styrke transporterhvervet i og omkring Aarhus. I dag dækker ATG’s interesseområde hele Business Region Aarhus, som er de 12 østjyske kommuner, der omkredser Aarhus.

Formålet med foreningen er at styrke samarbejdet mellem transportens interessenter, samt at sikre erhvervslivet øget konkurrencekraft gennem udvikling af regionens infrastruktur, teknologi, transportteknik og videnniveau.

ATG ønsker at gå samarbejdets vej, og en af de fornemmeste opgaver for ATG er at varetage transporterhvervenes interesser. Det gør vi ved at gå i dialog med politiske beslutningstagere og institutioner – såvel lokale som nationale. Gennem vedvarende påvirkning til møder, gennem medier og ved konferencer at højne fokus på transporterhvervene og derved påvirke de politiske beslutningstagere i en positiv retning, hjælper vi med at varetage vores medlemmers interesser.

Læs mere om bestyrelsen og deres interesseområder her.

Kontakt til sekretariatet : bente@aarhustransportgroup.dk