Invitation til medlemsmøde – projekt Yderhavn

Mandag d. 20. januar inviterer ATG til medlemsmøde, hvor kundechef Nicolai Krøyer og konstitueret havnedirektør Henrik Munch hos Aarhus Havn holder et oplæg om Yderhavnen. Derefter er der debat om elementerne i forslaget og oplæg til høringssvar.

Der er høringsfrist den 31.1 hos Aarhus Kommune.   Læs mere i følgende link: https://deltag.aarhus.dk/hoering/debatoplaeg-udvidelse-af-aarhus-havn

Det er gratis at deltage. Tilmelding sendes til Bente Steffensen eller via vores kontaktformular.

Pond på vej med ny fabrik på Aarhus havn

Læs seneste version af Aarhus Havns RePORTagen. Her beskriver Pond i et interview, hvordan de bygger en ny fabrik på Aarhus havn og hvilke ambitioner de har for fremtiden.

Læs RePORTagen her.

Nye kompetencer i bestyrelsen – Grenaa havn

Anne Bjerrekær, direktør i Det Grønne Museum, og Carsten Plougmann Andersen, tidligere topchef i Mærsk-koncernen, er nye medlemmer af Grenaa Havns bestyrelse. De ser frem til at sætte deres kompetencer i sving for havnen. Læs hele artiklen her.