Kilde: Søfartsstyrelsen
Fra 1. juli 2020 træder nye skibsruter i Kattegat og Skagerrak i kraft. Ruterne er rettet imod storskibstrafikken, og etableres for at højne sejladssikkerheden og for at lede skibstrafikken af ruter, der vejleder og adskiller modgående skibstrafik bedre og dermed gøre sejladsen mere forudsigelig.
Udviklingen i skibsfarten har betydet, at de skibe, der i dag skal sejle gennem farvandene, er større, end ruterne blev lavet til. Omkring 70.000 skibe sejler årligt gennem Kattegat, hvor hovedparten er skibe med stor dybgang, der sejler til og fra Østersøen.

Den nuværende skibsrute i Kattegat blev etableret for over 40 år siden. I dag bygges skibe langt større, og dybtgående tankskibe sejler gennem ruten. Der er behov for at udvide de eksisterende skibsruter, så trafikken bedre kan holdes adskilt og placeres efter de største vanddybder.

Med det nye skibsrutesystem indføres på nogle strækninger krav om ensretning af sejladsen i såkaldte trafiksepareringssystemer. På den måde holdes modgående trafik adskilt og kan dermed bidrage til at forebygge skibskollisioner.

Søfartsstyrelsen har i samarbejde med Transportstyrelsen i Sverige og søkortmyndighederne i begge lande udarbejdet de nye skibsruter i Skagerrak og Kattegat.

De nye skibsruter træder i kraft fra 1. juli 2020. De detaljerede og officielle oplysninger om de nye ruter bliver offentliggjort i Efterretninger for Søfarende og i de officielle søkort fra Geodatastyrelsen.

Click here to add your own text