Om 3-Part A/S

Vi er et full service udviklingshus, der har stor erfaring med at veksle virksomheders ambitioner og udfordringer til positive resultater på bundlinjen.

Vi har specialiseret os i at drive processer, der kan skabe værdi i både små og store projekter. Sammen skaber vi nye produkter, services og tjenester, som både begejstrer og er varige, samtidig med, at de gør en reel forskel for jeres kunder og i markedet.

About AAK

Everything we do is about Making Better Happen™.

AAK specializes in plant-based oils that are the value-adding ingredients in many of the products people love to consume. We make these products better tasting, healthier, and more sustainable. We enhance their sensory experience – by giving the silkier mouthfeel in premium chocolate, the juicier texture in a plant-based burger, and the puffier appearance in a lower-fat pastry. We can also optimize their production by substituting existing ingredients with plant-based equivalents that give better efficiency. AAK’s value-adding solutions enable our customers to be successful in a better way.

At the heart of AAK’s offer is Customer Co-Development, combining our desire to understand what better means for each customer, with the unique flexibility of our production assets, and a deep knowledge of many products and industries, including Chocolate & Confectionery, Bakery, Dairy, Plant-based Foods, Special Nutrition, Foodservice and Personal Care. Our 3,900 employees support our close collaboration with customers through 25 regional sales offices, 15 dedicated Customer Innovation Centers, and with the support of more than 20 production facilities.

Site Manager, Palle Jensen.

Om AL-kon

Lars Albæk, Founder og ejer af AL-kon aps. www-al-kon.dk

Efter 8 år som markedschef i Dansk Autohjælp A/S stiftede jeg i 2010 som selvstændig AL-Kon Aps. I AL-Kon arbejder jeg hovedsageligt med rådgivning indenfor Transport segmentet på anticrime og antitheft området. Mine kunder er mest internationale koncerner der er kunder på ”AL-Kon Cargo recovery”-koncept ACR konceptet er et security set-up der knytter batteridrevne sporingsenheder til netværk af kontrolcentraler i Europa. Den korte succeshistorie er at mine kunder indenfor 24 timer får mere end 65 % af deres varer retur som har været udsat for tyveri under transport. Herud over arbejder jeg blandt andet som konsulent i samarbejde med Rambóll management på flådestyringsområdet og som Senior advisor for RiskIntelligence som er verdensførende på Intelligence og Risk Assessments indenfor det maritime område via produktet MaRisk og PortRisk og senest LandRIsk som jeg er tilknyttet.

OM AUTO-FLOW

Få frigjort tid til kunderettede opgaver

Medarbejdere bruger en stor del af deres arbejdstid på indtastninger i systemer, skemaer eller formularer. Tid der dræner dem for energi til at skabe forretning ved kunderne.

Hos Auto-Flow er vi specialister i at automatisere medarbejdernes manuelle registreringer med kontorrobotter. Med en kontorrobot kan vi automatisere de opgaver, som bliver løst med mus og tastatur. Det er ikke unormalt, at der bliver frigjort 30-50% af deres arbejdstid.

Med den tid der bliver frigjort, får medarbejderen yderligere mulighed for at udføre de opgaver, som kræver menneskelig vurdering, og virksomheden får samtidig mulighed for at vækste uden at skulle ansætte yderligere medarbejdere.

Hvis du har manuelle opgaver, som dine medarbejdere løser med mus og tastatur, så kig forbi Navitas til en kop netværkskaffe, så kan vi snakke om mulighederne.

STARK er Danmarks største forhandler og distributør af byggematerialer med forretninger i hele Danmark og på Grønland. STARK tilbyder en lang række services til både entreprenører og professionelle håndværkere og beskæftiger flere end 2.500 medarbejdere.

Historien strækker sig tilbage til 1896, da de to århusianske firmaer Jørgensen & Stilling og Petersen & Matzen gik sammen og skabte Aarhus Trælasthandel A/S. Herfra udvidede selskabet sig til at være landsdækkende og skiftede undervejs navn til Det Danske Trælastkompagni A/S.

Siden 2004 har alle trælaster i kæden benyttet det fælles navn STARK. I dag er STARK en del af STARK Group, der med trælastkæder i Norge, Sverige, Finland og Tyskland er en førende leverandør af byggematerialer, service og rådgivning i Nordeuropa.

Verdo er en energikoncern med fokus på bæredygtig energi og teknisk infrastruktur.

Vi udvikler grønne energianlæg til industri og forsyning i ind- og udland. Vi er blandt Europas førende leverandører af bæredygtig, certificeret biomasse til industri og fjernvarmeværker og Danmarks største inden for drift og vedligehold af gadebelysning. Vi forsyner vores kunder med varme, vand og el døgnet rundt, året rundt.
Vi tager ansvar for den grønne omstilling.

Siden 2009 har vi reduceret CO2-udledningen fra kraftvarmeværket i Randers med 78 %.

Kundearrangementer, personalearrangementer og teambuilding er vores kerneydelser. Uanset om I er 2 personer eller 200, kan vi skræddersy arrangementer der med garanti vil overraske og give jer en helt uforglemmelig oplevelse.

Vi arbejder altid med havet som omdrejningspunkt og brænder for at dele vores egen fascination af kulturhistorien og den rå natur. Vi bygger bro mellem by, havn, bugt og mennesker – og vi elsker det!

Velkommen til en verden af kultur og oplevelser, der giver mening. Aarhus Searangers leverer fascinerende arrangementer i et storslået miljø, og vi håber at du finder et arrangement, som passer til dit ønske. Vores arrangementer er oftest på bestilling, men vi har også ture, som man kan købe billetter til.

Agri-Norcold er fødevareindustriens servicepartner indenfor indfrysning, frostvarehåndtering og lagring af fødevarer i Danmark. Med vores udvidelse af afdelingen i Vejen i 2011, er vi nu også i besiddelse af Nordeuropas største frysehus, og senest i 2016 blev medarbejderstaben og kapaciteten væsentlig udvidet med købet af yderligere 3 frysehuse.

Agri-Norcold har 13 frostvareterminaler med tilsammen 1 mio. m3 frostlagre og 270.000 pallepladser.

Frostvareterminalerne er placeret tæt ved hovedfærdselsårerne, hvilket betyder optimale til- og frakørselsforhold.

Fødevareindustrien har i stigende grad, set en fordel i at outsource frostvarehåndteringen til eksterne samarbejdspartnere, der er specialister på området.

Vort mål er at sikre vore kunder den bedste betjening og service til lavest mulige håndterings- og lageromkostninger.

Vore åbningstider er dikteret af kundernes behov. Dette har medført, at der i flere af vore afdelinger fast er indført såvel aften- som nathold.

Gennem en tæt dialog med kunderne udvikler vi vedvarende vor kernekompetencer. ¨

Service og kvalitet er de vigtigste parametre for Agri-Norcolds forretning. Vi ønsker at skabe en økonomisk solid, international og fornyende forretning, der lever op til vores kunders ønsker og forventninger. Vi ønsker at skabe en stabil og social bevidst arbejdsplads, for vores medarbejdere og samarbejdspartnere.

Herudover ønsker vi at drive en miljøbevidst forretning og investere løbende i energiforbedrende projekter og initiativer. Med vores energiledelsesprogram er vores mål at reducere energiforbruget og CO2-udledningen væsentligt de kommende år.

Fakta

2.240 medarbejdere
740 egne lastbiler
1750 trailere
325 vognmænd
550.000 m2 lager
Vi producerer dagligt mellem 4000-6000 kvartpaller og displays.

Vision

Inden for specialiserede sektorer vil Frode Laursen være industriens klare valg – som Nordens bedste logistikpartner.

Mission

Vi vil opbygge effektive og komplette kundeløsninger som er centreret om vores lagerhoteller. Vi skal gennem specialisering, langsigtethed og åben præstationsorientering nå vores vision.

Din samarbejdspartner inden for udlejning af lokaler, maskiner og opbevaring af gods.

Der udføres alle opgaver, med transport fra og til skib / lager. Samt ind- og udlevering i forbindelse med pakhus / bulklager. I vinterhalvåret udføres snerydning med specielt udstyr

Vi er Bank, Forsikring og Pension

Alm. Brand Bank servicerer både private kunder og små og mellemstore virksomheder. Udover almindelige bankløsninger tilbyder vi også leasing af biler, kapitalforvaltning og handel med og analyse af obligationer, aktier og valuta.

I Alm. Brand Forsikring servicerer vi bredt med særligt fokus på privatkunder, små og mellemstore erhvervsvirksomheder, ejendomsejere og -administratorer, landbrug samt den offentlige sektor.

Alm. Brand Pension tilbyder livsforsikring, pensionsopsparing og pensionsforsikring med særligt fokus på private, landmænd samt indehavere og ansatte i mindre erhvervsvirksomheder.

Stena Line 2019

– rejste over 7,6 millioner passagerer med Stena Line. Derudover blev der transporteret cirka 1,7 millioner biler og 2,1 millioner fragtenheder på vores fartøjer.

 • -Ca. 5.600 ansatte
 • 20 færgelinjer i 10 lande i Skandinavien, Storbritannien og Baltikum
 • 30 destinationer
 • 37 fartøjer
 • 29.000 årlige sejladser
 • Omsætning på SEK 14 millioner
 • 320 energibesparende projekter

Connecting Europe for a sustainable future

Stena Lines mission er at øge værdien for aktionærerne gennem overkommelig og smidig færgetransport med et absolut engagement i forhold til sikkerhed og pålidelighed og et reduceret miljøpåvirkning.

Vi leverer effektivitet og bæredygtighed baseret på omtanke – omtanke for vores kunder, omtanke for vores ressourcer og omtanke for hinanden.

Vi arbejder sammen med vores kunder.

Djurslands Bank tilbyder smarte og lette løsninger, der kan bruges på pc, tablet og mobil. Vi har en lang historie bag os, men vi er også nutidens og fremtidens bank, og så er vi først og fremmest din bank.

Vi er en stærk og attraktiv samarbejdspartner for private og erhvervsvirksomheder med sund fornuft i økonomien. Banken er en sund forretning, der giver aktionærerne et stabilt og konkurrencedygtigt afkast af deres investering.

Det er den bank, vi ønsker at være for dig, uanset om du er kunde, aktionær, medarbejder eller jobsøgende.  

“UCplus er et landsdækkende uddannelsescenter, der tilbyder danskuddannelser, transportuddannelser, vagtuddannelser og forskole til politiet. Vi har mere end 35 års erfaring med voksenundervisning, og det har gjort os til en professionel virksomhed, der især er kendt for faglighed, fleksibilitet og erhvervsrettethed. Vi udvikler løbende vores undervisningstilbud, så vi altid matcher samfundets behov i forhold til såvel borgere som virksomheder.

UCplus er godkendt til udbud af arbejdsmarkedsuddannelser under følgende fælles kompetencebeskrivelser:

 • Personbefordring med bybus og rutebil
 • Personbefordring med taxi
 • Grundkompetence chauffør gods
 • Individuel kompetencevurdering Vagtservice”

“NUKIGA er en organisation med kontor i Aarhus, der arbejder med at styrke dialogen og samarbejdet på tværs af rigsfællesskabet. Vi arbejder bl.a. med at at styrke erhvervssamarbejdet ved at facilitere nye partnerskaber på tværs af iværksættere fra særligt Grønland og Færøerne, studerende og det etablerede erhvervsliv gennem et virtuelt væksthus. Promovering, bæredygtighed, erfaringsudveksling og videndeling i nye tværsektorielle partnerskaber er fundamentet for det virtuelle væksthus, der har til formål at styrke innovationskraften og øge vækstpotentialet for de involverede.

I NUKIGAs arbejde går kultur og erhverv hånd i hånd. Vores netværk af grønlandske iværksættere, kunstnere og meningsdannere er gennem deres produkter, værker, ideer og holdninger bærere af moderne fortællinger. Vi vil styrke sameksistensen og den mellemmenneskelige forståelse i Rigsfællesskabet ved at formidle de historier og den kultur, vores netværk bærer med sig, til den brede danske befolkning gennem en række kulturelle initiativer digitalt såvel som analogt”

Kernen i Østjyllands Brandvæsens virksomhed er det forebyggende arbejde.

Uanset hvor mange brandslukningsressourcer, der rådes over, vil den forebyggende indsats altid give den største effekt med hensyn til nedbringelse af skader på personer og værdier.

Bredden i det forebyggende arbejde hos Østjyllands Brandvæsen er stor og omfatter blandt andet informationsvirksomhed, rådgivningsvirksomhed, myndighedsopgaver som gennemførelse af brandsyn, byggesagsbehandling m.v.”

“AARHUS TECHs vigtigste opgave er at udbyde de uddannelser og kurser, som de uddannelsessøgende og erhvervslivet i Østjylland har behov for.

Som erhvervslivets skole er det vores mål at gøre viden til erhvervskompetence og sørge for, at de uddannelsessøgende får den bedste undervisning til brug i deres fremtidige karriere. På den måde kan vi være med til at sikre, at erhvervslivet får medarbejdere med de rigtige kompetenceprofiler.”

“Her i AAV Dæk er vi en virksomhed, som gennem de sidste 70 år og 3 generationer, har specialiseret os inden for dæk og fælge. Med vores afdelinger i både ÅrhusHerning, AalborgSorø samt Viborg har vi mulighed for at være behjælpelige i det centrale Jylland. Det gælder for såvel personbilen som trucken på lagret og traktoren på marken.

“Vores dedikerede medarbejderteam i Herning og Køge har årelang erfaring i at tilrettelægge logistikken for den enkelte kunde. Vi udvikler individuelle løsninger i en tæt og personlig kommunikation med dig, så det bliver din unikke løsning. De fleste medarbejdere er GDP certificeret 2019.

Med vores alsidige lastvognsflåde og store bygningsfaciliteter får du en samarbejdspartner, der ikke går ned på udstyr – hverken når det handler om de store transporter ud i verden eller den lokale distribution af gods i storbyen”

“Mibau Stema Group er én af Nordeuropas største leverandører af mineralske byggematerialer. Hos os er produktion, logistik og salg tæt integrerede dele af vores velsmurte system. Totalt er vi mere end 300 medarbejdere fordelt på 7 lande.

I vores norske stenbrud udvinder og producerer vi mere end 12 mio. tons tilslagsmaterialer om året til vidt forskellige anvendelser.”

“Uddannelse er en af grundstenene i vores samfund. Det er dét, der gør os klogere, mere innovative, giver os udsyn og udvikler os som mennesker. For Aarhus Business College har uddannelse altid handlet om, at vi aldrig står stille. Vi vil uddanne, udfordre og udvikle.

Vi tager afsæt i den virkelige verden og i samspil med erhvervslivet og samfundet generelt kigger vi fremad, åbner muligheder og giver plads til drømme.”

“Instituttet for Fremtidsforskning er en non-profit og uafhængig organisation, grundlagt i 1969 af forhenværende OECD-generalsekretær Thorkil Kristensen til gavn for samfundets udvikling.

Vi er i dag et globalt orienteret institut, der rådgiver kunder og medlemsvirksomheder fra det meste af verden på strategisk niveau. Vores kunder og medlemmer tæller Fortune 500-virksomheder, ministerier, offentlige myndigheder og private organisationer.”

“Vores kerneværdier er Kvalitet, Sikkerhed og Miljø.

Når det gælder nye og brugte lastvogne, er vi dem, der kan hjælpe dig. Vi beskæftiger os ikke blot med selve køretøjerne, men også med serviceydelser, vedligeholdelse og reservedele: alt, hvad du måtte have brug for. Vores fokus er helt grundlæggende på at levere lastvogne og derefter sørge for, at de holdes godt i gang ude på vejene.”

“NTG Nordic A/S er en del Nordic Transport Group A/S, som tilbyder en lang række transportformer til/fra hele verden.

Ejerskabet er delt i mellem medarbejdere og Nordic Transport Group A/S, hvilket giver en god balance og et sund engagement fra alle i gruppen. Vores formål er at drive landbaserede transportløsninger med kvalitet og stram præcision for øje.”

“Danish Agro koncernen er hovedsageligt beskæftiget inden for salg af foderblandinger, råvare- og vitaminforblandinger, gødning, planteværn, såsæd, maskinhandel og energi samt køb af afgrøder fra landbruget.

Koncernen beskæftiger ca. 5.000 medarbejdere og er ejet af 9.000 danske landmænd. Vores vigtigste opgave er at være den bedst mulige samarbejdspartner for vores ejere og kunder. Vores ejere og kunders behov er udgangspunktet for alle beslutninger.”

“For MOLSLINJEN begyndte det hele i 1966 med ruten mellem Ebeltoft og Odden. Siden blev færgeforretningen fokuseret omkring Aarhus, og i dag overfører MOLSLINJEN mere end tre millioner mennesker mellem Jylland og Sjælland. MOLSLINJEN råder i dag over fem moderne hurtigfærger; hurtigfærgen Mols og de fire superfærger, Express 1, Express 2, Express 3, og Express 4 der er blandt verdens største katamaraner.”

“Entreprenør med 80 års erfaring. Selvom firmaet er nyt, har vi videreført de kompetencer, der kan føres tilbage til 1931, hvor civilingeniør Christian Gottfred Jensen grundlagde firmaet C.G. Jensen.

I 1961 overtog Skanska aktiemajoriteten, og under Skanskas vinger opkøbte C.G. Jensen i løbet af 1990’erne flere større entreprenørselskaber. I 1998 skiftede alle selskaberne navn til Skanska Jensen A/S, og i år 2000 ændredes navnet til Skanska Danmark.”

“We transport cargo and passengers every single day serving customers in the Baltic Sea and North Sea areas. With more than 170 weekly freight departures, 80 of which take passengers, Finnlines provides efficient shipping services.
In addition to sea transportation, we provide port services in Finland in the ports of Helsinki, Turku and Naantali.”

“Kromann Reumert er Danmarks førende advokatvirksomhed med kontorer i København,  Aarhus og London. Kromann Reumerts rådgivning er altid tilpasset, så den er relevant for den enkelte klient. Vi tror på, at vi yder den bedste rådgivning i nærværende samarbejde med klienten og på baggrund af et indgående kendskab til dennes organisation og forretning. Det gør os i stand til at levere løsninger, der er brugbare, handlingsorienterede og værdiskabende for klienten – også på længere sigt.”

“A. Enggaard A/S er en af Danmarks største entreprenører, udviklere og ejendomsinvestorer. Vi er en familievirksomhed gennem tre generationer, som fokuserer entydigt på ansvarlighed. Vi løser opgaver inden for byggeri, anlæg, Offentlige Private Partnerskaber (OPP) og varetager en lang række andre bygge- og ejendomsrelaterede byudviklingsprojekter i hele landet.”

“Sinding & Co. er en aktiv samarbejdspartner med fokus på langsigtet værdiskabelse. Vores mål er at sikre, at vore kunders investeringer i fast ejendom optimeres i hele ejendommens livscyklus, så ejendommen til enhver tid udgør et attraktivt investeringsobjekt. Vi ser det som vores fornemste opgave at sørge for, at vores kunder opnår overblik, indsigt, udbytte og tryghed i samarbejdet med os.”

“Curia er en landsdækkende rekrutteringsvirksomhed med kontorer i Aarhus, Aalborg og København. Vi har i løbet af de seneste 20 år rekrutteret tusindvis af kandidater, og vi står som en aldeles stærk samarbejdspartner til rekruttering af direktører, ledere og specialister til dansk erhvervsliv.”

“Resultatet af vores arbejde kommer alle til gode. Bedre veje, miljøvenlig fjernvarme, fremtidssikrede kloaknet, lynhurtigt fibernet og sikre havneanlæg. For en god infrastruktur er vejen til større sikkerhed, bedre ressourceudnyttelse, udvikling og vækst.”

“Aarhus Håndværkerforening er en aktiv forening, som markerer sig i byen og blandt medlemmerne: De små og mellemstore virksomheder i Aarhus.”

“At Martin Bencher we celebrate Initiative, Team Effort and Innovative Thinking.

We act with Integrityand Respectfor others and the environment. Our Vision is Logistics Made Easy. We deliver Shipping and Forwarding Services to Customers Worldwide.”

“MOE er en af Danmarks førende rådgivere inden for Byggeri, Energi & Industri og Infrastruktur. Vi leverer kompetent og engageret rådgivning til både offentlige og private kunder.

Vi er en multidisciplinær ingeniørvirksomhed med 900 medarbejdere fordelt på kontorer i Danmark og datterselskaber i Norge og Filippinerne.”

“REMA 1000 Danmark A/S er i dag meget mere end blot en masse varenumre. I REMA 1000 arbejder vi med mennesker – både bagved og foran kasselinjen – og det betyder meget for os. En indkøbsoplevelse er også et møde mellem mennesker. REMA 1000 skal være symbolet på sund fornuft, folkelighed og dygtighed. Hos os er det ikke flovt at gøre tingene enkelt – det er genialt!.”

“Himmerlands Grovvarer A/S er et troværdigt og reelt alternativ til de store aktører i markedet. Vi har detail afdelinger i Skals, Rostrup, Aars og Skalmstrup, samt en foderfabrik på Århus Havn. Således kombinerer Himmerlands Grovvarer A/S stordriftsfordele og høj faglig kompetence med det nære, lokale og personlige, hvilket altid har været helt afgørende værdier for vores virksomhed.”

“I Nykredit er vi ikke som de andre. Jo, vi er en bank. Og jo, vi er et realkreditinstitut. Men vi adskiller os på ét vigtigt punkt: Vi er ejet af en forening af kunder. Forenet kan vi mere for kunderne og for samfundet. Og fordi vi er foreningsejede, kan vi som noget helt særligt give tilbage til kunderne, når det går godt.”

“AAK has more than 140 years of experience of innovating and customizing solutions based on vegetable oils and fats. In close collaboration with our customers, we use our expertise to create added value across the food, confectionery, and cosmetics industries.
AAK should be the first choice for customers whose production relies on value-adding vegetable oil solutions. This is what has made AAK the world’s leading producer of speciality and semi-speciality vegetable oils and fats.”

“Investeringsforeningen Gudme Raaschou tilbyder dig seks investeringsafdelinger, der til sammen sikrer dig en bred risikospredning på aktivklasser og regioner. Afdelingerne rådgives af Gudme Raaschou Asset Management, hvis historie rækker tilbage til 1925. Gudme Raaschou Asset Managements erfarne porteføljemanagers er alle specialister inden for deres felt. På udvalgte produkter rådgives afdelingerne af underrådgivere med særlig ekspertise inden for aktivklassen.”

“Det er AAKJAER Landinspektørers målsætning at være blandt de førende i branchen indenfor den tekniske udvikling, og firmaet råder derfor over de nyeste og hurtigste opmålings- og IT-systemer. Vi servicerer både større private og offentlige virksomheder samt landbruget, private grundejere og bygherrer m.fl.”

“Bring løser hverdagslogistikken for små og store virksomheder i hele Norden. Hos os får du hjælp til alt fra e-handel til lægemiddeltransporter. Vi håndterer pakker, bud, post og gods. Vi kan lagre dine varer og har erfaring med tempereret fødevarelogistik. Vi kan installere den bestilte vaskemaskine for dine kunder, bære den nyindkøbte sofa ind og samle den.”

“Ejendomsselskabet Olav de Linde er et af landets førende private ejendomsselskaber med en ejendomsportefølje på over 500.000 kvadratmeter i Aarhus, Odense og København.

De senere år har vi desuden skabt et stadigt stigende antal nyopførte kvalitetsbyggerier til både erhvervs- og boliglejemål.”

“Senti is an open source IoT Service Platform that offers a unified cloud service for collecting, processing, and visualising data.

Senti is helping public and private decision makers and citizens dramatically improve insights to create sustainable decisions and behaviours. We do this by actively visualising and benchmarking IoT and open Smart City data.”

“Som medlem af Østjyllands Vognmandsforening er du samtidig medlem af Dansk Transport & Logistik (DTL). DTL har ca. 2.000 medlemmer, som råder over 11.000 vare- og lastbiler, 59 lokomotiver og en lønsum på 5,3 milliarder kroner.

DTL varetager medlemmernes politiske interesser over for politikere og myndigheder både i Danmark og EU. Østjyllands Vognmandsforening taler b.la. vognmændenes sag lokalt i Østjylland b.la. ved kontakt til kommuner, Aarhus havn m.v..”

“APM Terminals operates one of the world’s most comprehensive port and integrated inland service networks. We’re uniquely positioned to help both shipping line and landside customers grow their business and achieve better supply chain efficiency, flexibility and dependability.”

“Colliers er en international førende rådgiver inden for erhvervs- og investeringsejendomme.
Vi har kontorer i 68 lande og har 17.000 medarbejdere, der beskæftiger sig med formidling af ejendomme, udlejning, lejerrådgivning og vurderinger.”

“At Scan Global Logistics, we exist to make the world a little less complicated. We are a global logistics organization with employees and partners all over the world. As well as our leading position in the Nordic market, our global transportation network enables us to reach even the most remote corners of the world.”

“Inspari er et af de mest fokuserede konsulent -og softwarehuse inden for business intelligence-markedet. Baseret på mange års erfaring tilbyder vi specialiseret viden om Performance Management og Microsoft-baserede business intelligence-løsninger.”

“Som kunde i Spar Nord får du det bedste af to verdener; du har din rådgiver tæt på, og et bagland af specialister at trække på. Vi rådgiver og deler den nyeste viden om alt det, der er vigtigt for dig omkring dine bankforretninger.”

“Vores organisationsfilosofi tager udgangspunkt i kundens behov og baserer sig på en delegering af faglig kompetence og beslutningskraft til de kundevendte enheder.”

“ALC blev etableret den 1. april 2010 ved sammenlægningen af flere erfarne virksomheder på Aarhus havn. ALC står derfor den dag i dag som en moderne, kompetent og konkurrencedygtig logistikvirksomhed med services og ydelser inden for logistik, lager, stevedoring og shortsea container terminal på Aarhus havn.”

“COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber værdi for kunder, borgere og samfund gennem vores 360°-tilgang. Med eksperter i verdensklasse inden for ingeniørkunst, miljø og samfundsøkonomi angriber vi udfordringerne fra mange forskellige vinkler for at skabe mere sammenhængende løsninger for vores kunder.”

Kontaktpersoner: Regionsdirektør Jasper Kyndi & Projektchef Lise Præstegaard.

“I MT Højgaard skaber vi de rum, vi lever, arbejder og bevæger os i. Når vi skriver “skaber”, er det fordi, at vi som moderne entreprenør ikke bare bygger og opfører, men også tænker, udvikler og tager ansvar for alle de fysiske rum, vi som mennesker færdes i. Det gælder uanset, om det handler om boliger, sygehuse, veje, broer eller hele byrum. Sådan har vi gjort i 100 år.”

Kontaktpersoner: Projektudviklingschef  Mads Bue Mørk & Afdelingschef Henrik Olesen.

“Aktieselskabet CBH står bag Domis-koncernen, der gennem en årrække har investeret i og udviklet en række større ejendomsprojekter. Ved sin involvering og sit engagement har Domis opbygget en stærk portefølje af succesfulde ejendomsprojekter og et stort netværk af stærke samarbejdspartnere. Overordnet tema for projekterne har været at skabe gode rammer for liv i byen med kvalitetsboliger og konstruktive rammer for virksomheder.”

Kontaktpersoner: Medstifter & Partner Nicolai Hommelhoff.

“Jyske Bank er grundlagt i 1967 og er tredjestørste pengeinstitut på det danske marked, næststørste danske pengeinstitut (SIFI-bank siden 2014). Jyske Bank har et landsdækkende afdelingsnet (98 danske afdelinger og 2 udenlandske (oktober 2018) og tilbyder derudover rådgivning via telefon og online medier. Dertil kommer en række selvbetjeningsløsninger.”

Kontaktpersoner: Leder Erhverv, Thomas Amstrup.

“Horten er en full-service advokatvirksomhed med over 60 års erfaring og 330 medarbejdere. Vi bruger vores solide baggrund og mange tværgående ekspertområder til at skabe resultater for vores kunder. Og vi er allerbedst i sektorer, der er præget af hastig udvikling og intensiv regulering.”

Kontaktpersoner: Advokat, partner Jesper Petersen-Bach.

“Hos Devoteam leverer vi ekspertrådgivning inden for digital forretningsudvikling og innovativ teknologi. Globalt set, er vi 7000 dedikerede eksperter, som bistår vores kunder i rejsen mod digital succes. Vi er tilstede i 18 lande i Europa og Mellemøsten og har over 20 års erfaring med at med at transformere virksomheders it-infrastruktur.”

Kontaktpersoner: Partner Torben Storgaard.

“Vi rådgiver om digital transformation og udvikler digitale løsninger. Hver dag hjælper vi vores kunder med at udvikle deres digitale forretning. Opgaverne og løsningerne er forskellige, men fælles for dem alle er et fokus på at udvikle sammen.”

Kontaktpersoner: Adm. Direktør Ole Østergaard.

“Lundsøe blev grundlagt i 2001, under navnet Støvring Køl og Frys, af nuværende ejer Søren Søe-Larsen. På daværende tidspunkt havde han allerede søsterselskabet Lundsøe Transport og Spedition A/S som blev stiftet i 1998. Lundsøe har udvidet over flere omgange. Senest med vores pakkeri i Nørresundby, frysehus på Aarhus havn og frysehus på Grønlandshavnen hvilket gør at vi nu råder over mere end 10.000 pallepladser.”

Kontaktpersoner: Adm. Direktør Søren Søe-Larsen & Økonomichef  Bruno Kold Larsen.

“Molslinjen er et dansk rederiselskab, som driver kommerciel færgefart på Kattegat mellem Sjælland og Jylland samt i Østersøen mellem Ystad og Rønne.”

“Nordic Seaplanes er et dansk flyselskab, der siden maj 2016 har drevet en rute med vandfly imellem Aarhus og Københavns havn.”

“Danske Transportmedier har eksisteret siden 1997 og binder i dag hele transportbranchen sammen gennem journalistik, services og events.”

“Greybird Pilot Academy er en pilotskole ved Aarhus Lufthavn, der uddanner privat- og erhvervspiloter samt laver type ratings på ATR, Boeing, Airbus.”

“Johannes Sørensen & Sønner er en transportvirksomhed som tilbyder kørsel, krantransport og stor erfaring med affalds- og genanvendelsesløsninger.”

“Historien om Søstrene Grene starter i Aarhus i 1973, da ægteparret Inger Grene og Knud Cresten Vaupell Olsen åbner en butik, som skal vise sig at blive lidt ud over det sædvanlige. Ægteparret sætter sig for at skabe en helt ny form for butik, der kan sætte scenen for vidunderlige, sanselige oplevelser. Et sted, hvor kreative og nysgerrige sind kan trives. De kalder butikken for Søstrene Grene, men i dag kendes konceptet også som ”Anna og Claras vidunderlige verden.”

“Anders Nielsen & Co/ANCOTRANS blev grundlagt af Anders Nielsen i København i 1882. Firmaet er i dag et aktieselskab ejet af Anne Kathrine og Henrik Steenbjerge, 5. og 4. generation og direkte efterkommere af Anders Nielsen. ANCOTRANS er et af Danmarks ældste generationsfirmaer. Siden 1970’erne har transport af alle former for skibscontainere været vores hovedaktivitet.”

“SDK Gruppen er en dynamisk virksomhed i vækst. En virksomhed med målsætningen om kontinuerligt at udbygge kerneforretningen for at være på forkant med de nyeste tiltag, der tilgodeser dine ønsker og forventninger.

Vi faciliterer samtlige aktiviteter indenfor shipping, logistik, chartering og services til cruiseindustrien i Nordeuropa.”

“SDK Gruppen er en dynamisk virksomhed i vækst. En virksomhed med målsætningen om kontinuerligt at udbygge kerneforretningen for at være på forkant med de nyeste tiltag, der tilgodeser dine ønsker og forventninger.

Vi faciliterer samtlige aktiviteter indenfor shipping, logistik, chartering og services til cruiseindustrien i Nordeuropa.”

“Forventningerne til advokatydelser, og den måde de leveres på, ændrer sig hurtigt. Vi hilser forandringerne velkommen, for vi er opdraget til at omstille os hele tiden. Vores tilgang er baseret på ordentlighed og et innovativt mindset, ikke mindst når det kommer til udvikling af digitale løsninger. Vi sætter en ære i at hjælpe kunder, der deler disse værdier.”

“Danish Stevedore A/S er en dynamisk og alsidig virksomhed, der tilbyder en bred vifte af transport- og logistikløsninger indenfor godshåndtering, losning, vejtransport og søtransport. Vi er specialiseret i at tilpasse stevedoring og transportløsninger til den enkelte kundes behov.”