Når pladsen er trang

Pladsmangel på Aarhus Havn medfører uhensigtsmæssige forsinkelser og unødig ekstra Co2 udledninger.

I disse måneder diskuteres den planlagte udvidelse af Aarhus Havn intenst. Et emne der er debatteret er hvorvidt der er behov for en udvidelse af arealerne på Aarhus Havn.

Aktørerne på Aarhus Havn kæmper i dagligdagen med at skaffe plads til containere og gods generelt på de begrænsede arealer.  Det giver i sig selv unødig og besværlig håndtering med såvel ekstra opgaver, som ekstra udledning fra de maskiner der skal flytte puslespilsbrikkerne mere end hensigtsmæssigt.

Senest har nogle af Royal Arctic Line’ s kunder overvejet ekstra anløb undervejs på ruterne fra Nordatlanten. Eventuelt suppleret af lastbiltransport. Dette er blot et af flere eksempler på at der allerede nu er flaskehalsudfordringer på Aarhus Havn.

En glidende og effektiv godshåndtering er noget af det Aarhus Havn, kunderne og de mange medarbejdere er kendt for. Forudsætningen for dette er at der er plads til at gennemføre opgaverne.