Godt møde med folketingsmedlem Mona Juul – Konservative

Mandag den 5.12. havde vi et godt, åbent og konstruktivt møde med folketingsmedlem Mona Juul – konservative.

Vi indledte med at ønske Mona Juul tillykke med et  rigtig godt valg.

Vi havde bedt MJ om at reflektere over valget og en række konkrete emner i relation til erhvervspolitik og infrastruktur.

MJ indledte med at konstatere at det er meget tydeligt at valgkampens vindere, var dem der havde styr på kommunikationen. Det er ifølge MJ meget væsentligt at ramme danskernes sindelag og tidsånden. Der var stor anerkendelse til LA og Alex Vanopslagh, der gennem meget dygtigt styret kommunikation fik fat i især de unge.

Ifølge MJ burde valget i meget højere grad have handlet om klima og natur. Eks.  muligheden for at etablere solcelleparker, udtage lavbundsjorder, energiøer, energieffektivisering – alt udskydes gang på gang. Der er behov for action. Der er også brug for at drøfte hvor pengene skal komme fra.

Henrik M. Jensen stillede spørgsmål vedr. klimapartnerskaberne  – her oplever partnerne heller ikke at der sker noget.

Ifølge MJ så er naturen glemt – og hun undrer hun undrer sig over at man ikke har grebet erhvervstankegangen.

Sagen omkring naturnationalparkerne viser at når man griber tingene sådan an, så splitter det danskerne i en grad som er meget voldsom.

Vi bør også på bagkant af valget kunne tage fat på en drøftelse af hvad et er for et samfund vi ønsker Danmark skal være.

Afgørelsen om en regering er væsentlig – ok at det tager lidt tid, men MJ køber ikke ind på at Danmark skulle være i en meget voldsom krise. Der er udfordringer, men grundlæggende har vi et velfungerende samfund.

Væsentlig at holde øje med forhandlinger i EU  – her træffes meget væsentlige beslutninger for det danske samfund.

Erhvervspolitik

MJ mener at der er brug for et grundigt kasseeftersyn på de eksisterende rammevilkår. Vi skal have set på behovet for nationale strategier på en række områder – bl.a. eksport.

Der er også brug flor at se overordnet på arbejdskraftudbuddet. Her er der brug for at virksomhederne også tager ansvar. Bl.a. for at fastholde seniorer/modne medarbejdere og tiltrække international arbejdskraft.

Og så ønsker MJ sig et regelstop i en periode– mener der er behov for det. Eksempler fra bl.a. Californien har vist at det er hensigtsmæssigt. Det kan lade sig gøre.

MJ er bekymret for restssikkerheden  – der sker løbende små skred  – væsentlig at være obs. Tænketanken Justitia kommer jævnligt med advarsler  – hold øje er budskabet.

MJ har en række opgaver på sin to do liste

  • Se på OPP samarbejder – her bør iværksættere kunne komme mere på banen.
  • Ønsker at nedsætte kapitalkrav til ApS til DKK 8000   – efter afskaffelsen af IVS selskaberne er der behov for at se på kapitalkravet.
  • Fokus på iværksættere i de grønne brancher og gøre det enklere
  • Medarbejderaktier står også på MJ’s opgaveliste.

Endelig mener Mj at det er væsentligt helt fra folkeskolen at arbejde med en selvstændighedskultur.

TAK til en ærlig, åben og engageret Mona Juul – vi ser frem til at mødes igen når der er dannet regering og folketingsarbejdet er i gang igen.