Aarhus 2021.01.14

Den noble transportkriger er gået bort

Det er med stor sorg, at vi i Aarhus Transport Group (ATG) har erfaret at tidligere lufthavnsdirektør og skibsmægler Poul Stenbøg er gået bort 88 år ung.

Poul var en af initiativtagerne, da vi for snart 30 år siden stiftede ATG, bl.a. med det formål at få etablereret en slagkraftigt organisation for de samlede transportinteresser i Aarhusregionen. På daværende tidspunkt havde den tidligere skibsmægler allerede i en årrække været den lokale repræsentant for luftfarten i sin egenskab af direktør for Aarhus Lufthavn.

Pouls engagement og interesse for transportbranchen var helt enestående, og bag hans elskværdige og altid noble ydre gemte der sig en kriger, som til tider, når han skulle have luftet sin indre rebel, tog fusen på omgivelser og samarbejdspartnere. Det var derfor ved flere lejligheder sin sag som formand for ATG at tøjle Pouls mange energiske påfund. Således måtte der manes til besindighed, da Poul på eget initiativ og i ATG´s navn fik optaget et avisindlæg med krav nedlæggelse af de daværende amtskommuner, hvilket skete midt i et længere forhandlingsforløb med den daværende (og sidste) amtsborgmester om bl.a. lokaliseringen af de regionale transportcentre.

Et årti senere formåede Poul at lave sin egen timing på en mulig ny placering af sit hjertebarn Aarhus Lufthavn. Den ønskede lokalitet havde samme navn som den tidligere amtsborgmester, og jeg blev som formand for ATG en tidlig lørdag morgen – da historien ramte pressen – kontaktet af TV2, og måtte ”on location” stille op for rullende kameraer og gule rapsmarker og forklare, hvorfra vi fik de millioner og milliarder, som Poul havde udtalt allerede var til stede, og hvordan en placering netop der i Flensted var realistisk, når nu den lokale kommune allerede havde afvist tanken.

Netop visionen om ny og mere hensigtsmæssig placering lufthavnen drev Poul, endda i en sådan grad at han og lufthavnens bestyrelse i 1998 tog konsekvensen af uenigheden om netop dette spørgsmål og skiltes. Herefter vendte Poul sig igen mod shipping og hans gamle firma Bergmann Smith & Co blev hevet op af skuffen sammen med skibsmæglertitlen, samtidig med at han fik tid til at male flere af sin meget smukke akvareller, som flere af os har den glæde at have hængende.

Vi havde fornøjelsen af Poul i bestyrelsen flere år efter, at han havde rundet de 80 år, og vil huske ham den elegante og evigt smilende mand han var. Altid optimist, til tider realist, men uanset sagen og opbakningen – eller mangel på samme – til stadighed fyldt med stor energi og godt humør.

Æret være Poul Stenbøgs minde!

Henrik Kleis – formand  Aarhus Transport Group – ATG

ErhvervsCentrum Aarhus  Hack Kampmanns Plads 2

8000 Aarhus C