Kære medlem af ATG

Torsdag den 11.11. havde ATG et fint arrangement med en Erhvervssamtale med politiske kandidater til byrådsvalget i Aarhus. Der var fin deltagelse af medlemmer og politikerne :

Steen Stavnsbo – C, Christian Budde – V og Sander Jensen- SF var klar til spørgsmål og input fra transporterhvervet.

Vi kom langt omkring

Bæredygtig/grøn omstilling  – muligheder for miljøvenlige brændstoffer. Flere kommentarer om at den grønne omstilling kommer mere eller mindre af sig selv.  Alle brancher og virksomheder er allerede godt i gang. Eks. Jess Abildskou og solcellerne på taget.

Letbane og BRT busser  – lidt forskel i politikernes holdning  – der afventes stadig en undersøgelse. Deltagerne i mødet generelt for at der fremover ikke satses på mere letbane, men i stedet arbejdes med BRT busser og andre moderne løsninger på den kollektive trafik

Citylogistik – byudvikling og mobilitet generelt.  Ikke mindst varetransporterne. Danske Fragtmænd (og flere andre forsøgte at mane en myte om bilen med én pakke til aflevering.   Der er INGEN der kører afsted med få pakker i en bil  – en bil er tæt pakket når den forlader centralen – uanset hvilken operatør der er tale om.  Det er klart at bilen vil blive mere og mere tom efterhånden som pakkerne afleveres.

Marselistunnel og dækningsafgift var naturligvis også på dagsordenen. Der er behov for at der stadig fokusere på gennemførelsen af projektet – ikke mindst i relation til dækningsafgiften.

Politikerne rundede mødet af med et efterlyse input – ideer og forslag omkring netop dette emne. Herunder dækningsafgift såvel den opsparede, som den aftalte udfasning.

Denne efterlysning er hermed givet videre  – giv MEGET gerne meldinger hertil, så vil jeg forsøge at samle et ”katalog” som vi kan give videre til politikerne.

PÅ forhånd tak

ALT det bedste

Bente