Invitation til medlemsmøde – projekt Yderhavn

Mandag d. 20. januar inviterer ATG til medlemsmøde, hvor kundechef Nicolai Krøyer og konstitueret havnedirektør Henrik Munch hos Aarhus Havn holder et oplæg om Yderhavnen. Derefter er der debat om elementerne i forslaget og oplæg til høringssvar.

Der er høringsfrist den 31.1 hos Aarhus Kommune.   Læs mere i følgende link: https://deltag.aarhus.dk/hoering/debatoplaeg-udvidelse-af-aarhus-havn

Det er gratis at deltage. Tilmelding sendes til Bente Steffensen eller via vores kontaktformular.