Invitation til dialog om trafikken i Aarhus

aarhus raadhus

Erhvervslivet får nu mulighed for på et meget tidligt tidspunkt i processen at indgå i en dialog om trafikken/ mobiliteten i Aarhus med Teknik og Miljø. Alle interesserede er velkomne til første morgenmøde, der vil blive afholdt 28. september

Som noget helt nyt inviteres erhvervslivets organisationer og interesserede virksomheder til dialogmøder med kommunens trafikplanlæggere, hvor de større omlægninger og udbygninger af det aarhusianske trafiknet vil blive præsenteret. Dermed håber Teknik og Miljø at opfylde et ønske fra store dele af erhvervslivet om at få mulighed for at komme i dialog med kommunen om nye trafikale ændringer i kommunen, inden de er så langt, at det er svært at få ændret på beslutningerne.

Baggrunden herfor er to undersøgelser af tilfredsheden med kommunens kommunikation om trafik og mobilitet, som er blevet gennemført.

Her gav flere fra erhvervslivet udtryk for, at man gerne ville i en egentlig dialog med kommunen på et tidligt tidspunkt, når det kommer til den overordnede trafikale planlægning i Aarhus Kommune. Og det er altså dette punkt, som Teknik og Miljø nu imødekommer med invitation til halvårlige dialogmøder.

Første møde foregår onsdag 28. september 2016 på rådhuset i lokale 398 kl. 8:00-9:30

Der vil blive serveret et let morgenmåltid for de fremmødte.

Dagsorden for mødet

  1. Velkomst og morgenmad
  2. Hvordan skal dialogen om trafikken/mobiliteten foregå?
  3. Præsentation af Midtbytrafikplanen
  4. De overordnede målsætninger
  5. Parkering
  6. Varedistribution i byen
  7. Status på store mobilitetsprojekter i Aarhus
  8. Temaer til fremtidig drøftelse
  9. Eventuelt

De fremmødte kan få indflydelse på, hvordan fremtidige dialogmøder skal foregå og hvilke emner/ temaer, der skal på dagsordenen.

Alle interesserede kan tilmelde sig ved henvendelse til mobilitetschef Susanne Krawack på suskra@aarhus.dk eller pressechef Jørgen Krogh på jkro@aarhus.dk.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *