(Afholdt)Indbydelse til generalforsamling & årsmøde

Husk krav om coronapas

Generalforsamling

Kl. 14.00 – 15.00

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab og status
  4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  5. Forslag fra bestyrelsen
  6. Forslag fra medlemmerne
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen:
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Forslag der ønskes fremlagt på generalforsamlingen skal mindst to uger inden sendes til bestyrelsen ved at sende en e-mail til Formand Henrik Kleis på henrik.kleis@dlapiper.com

Årsmøde

  1. 15.30 – 18.00

Program:

Kl. 15.30  Velkomst ved Formand, Henrik Kleis

Til vands

Aarhus Havn v. direktør Thomas Haber Borch

Grenaa Havn v.  direktør Henrik Carstensen

I luften

Aarhus Airport v. direktør Nicolai Krøyer

Nordic Seaplanes v. direktør Lasse Rungholm

Til lands

Abildskou v. direktør Jess Abildskou

Udvikling af transportcenter ved Framlev – statuspræsentation på analyse ved COWI

Debat med deltagerne

Kl. 18.00  Tak for i dag

 

Tilmeld dig her.

download indbydelsen GF_Aarsmøde_31052021