Pressemeddelelse:

Historisk havneudvidelse hos Grenaa Havn
350 meter havnekaj, 17.000 m2 havneareal, et heavyload-område og en opgradering til 9 MW landstrøm. Dette er blot nogle af de kvaliteter, der sammen med det 28.000 m2 kajnære baglandsareal, gør det nye fleksible havneområde velegnet til store projekter som f.eks. servicering af offshore-installationer, stacking og test af Power-to-X-teknologi.

Bestyrelsen for Grenaa Havn A/S har netop truffet beslutningen om den største anlægsinvestering i havnens 207 år lange historie. VVM-undersøgelsen er igangsat, og havneudvidelsen vil koste op mod 100 millioner kroner, når den forventes færdig til januar 2023.

Vækst og beskæftigelse hos lokale virksomheder

Havneudvidelsen er en vigtig investering i havnens fortsatte udvikling men også for de lokale virksomheder, som havnen har et tæt samarbejde med:

”Investeringen kommer i kølvandet på havnens indtjeningsrekorder fra 2018 og 2019. Fremgangen betyder, at vi har oplevet en tiltagende efterspørgsel på havnens faciliteter. Derfor har vi investeret massivt i materiel, pakhuse og arealer, hvor havneudvidelsen bliver den største investering hidtil. Samtlige investeringer bereder havnen til at håndtere de fortsat større projekter, og de fortsat større skibe, der anløber havnen. Dette betyder også flere opgaver og mere beskæftigelse til virksomhederne som havnen arbejder sammen med i lokalområdet ”, konstaterer Bent Hansen, bestyrelsesformand for Grenaa Havn A/S.

Indrettet til at håndtere store projekter på tværs

Havneområdet vil blive fleksibelt indrettet, så det kan håndtere store projekter på tværs af havnens kernesegmenter bl.a. vindmøller, projektlaster, test af Power-to-X, stacking og maintenance, samt anløb af skibe i størrelsen panamax.

I forbindelse med havneudvidelsen vil området også blive forsynet med 9 MW landstrøm, hvilket er en opgradering på 7 MV fra de 2 MW landstrøm, som havnen tilbyder nu. Dette for at kunne tilbyde miljørigtige energiløsninger til specifikke projekter og stacking-segmentet.

Af materiel har havnen bl.a. investeret i en intelligent LHM 550 Liebherr havnekran, der sikrer en effektiv, men også bæredygtig operation, da den kan køre på el. Den nye Liebherr afløser den 30 år gamle Gottwald kran, der kører på diesel.

”Vi ved, at vi ser ind i en fremtid, hvor nye store infrastrukturprojekter skal modernisere transporten og sikre sammenhængskraften i Danmark. Samtidigt skal den grønne omstilling accelereres med udbygningen af offshore vind og udviklingen af helt nye energiformer (Power-to-X). Med havneudvidelsen og vores opgraderede materiel kan vi både imødekomme den traditionelle havnedrift, men også stå til rådighed for de kommende års store projekter, som skal sikre effektiv og bæredygtig vækst i Danmark”, fortæller Henrik Carstensen, CEO, Grenaa Havn A/S.

Ny 2025 strategi – Partnerskabshavn for en grøn verden

Med 2025-strategien ”Partnerskabshavn for en grøn verden”, som lanceres ved årsskiftet 2021, stadfæster Grenaa Havn indsatsen for den grønne omstilling. Derudover fortsætter havnen med et stærkt fokus på havnens udvalgte kernesegmenter.

”Med den nye strategi introducerer vi en række tiltag, der bidrager til den danske og europæiske målsætning om fuld klimaneutralitet i 2050. Med det nye kernesegment ”Energy & Innovation” skærper vi fokus på udviklingen af grøn energi. Energy & Innovation skal sammen med et af vores udvalgte verdensmål ”Bæredygtig energi”, sikre vores målrettede indsats inden for PtX og havvind. At vi ud over traditionel havnedrift ønsker at stille det nye havneområde til rådighed for store projekter, der bl.a. relaterer sig til grøn energi, er en af vores konkrete indsatser for at styrke den grønne omstilling”, afslutter Henrik Carstensen.
Fakta 

350 meter havnekaj – velegnet til vindmøllekomponenter

17.000 m2 areal

11 meter vanddybde forberedt til 15 meter

9 MW landstrøm

heavyload-område

28.000 m2 kajnært baglandsareal

Anvendelsesmuligheder 
Kan håndtere projekter på tværs af kernesegmenter på samme tid
Servicering af offshore-installationer
Storskala test af Power-to-X
Stacking, maintenance af rigge (inkl. SPS)
Anløb af store skibe (Panamax size)
Håndtering af bulk gods

For yderligere info:

Henrik Carstensen, CEO, Grenaa Havn A/S: (+45) 2216 0016