Karsten Lauritzen med indlæg til årsmøde i ATG

Kapacitet og grøn omstilling i transportsektoren – muligheder og udfordringer

 Karsten Lauritzen DI Transport

Ved årsmødet i Aarhus Transport Group (ATG) holdt branchedirektør DI Transport – Karsten Lauritzen indlæg.

Kapacitet og grøn omstilling er de væsentligste strategiske udfordringer for transportbranchen

Konklusionen først: – sæt dagsordenen og tal branchen OP.

En af udfordringerne i branchen er kapacitet – såvel på arbejdskraft som materiel. Rekruttering er en udfordring og man arbejder på forskellige modeller, herunder muligheden for at hente udenlandsk arbejdskraft. Men som Karsten Lauritzen påpegede, så er det væsentligt at tale branchen op – så det bliver mere attraktivt at søge ind i denne.

Den grønne omstilling og handlinger i retning af at reducere CO2 aftrykket, som pt udgør 25 % af det samlede, skal branchen komme med egne bud på. Politikerne vil gerne gøre det rigtige og har brug for sparring, således at krav og muligheder matches. Teknologiudviklingen betyder at der på sigt kan skabes fornuftige forretningsmodeller. Også i relation til at opnå de udmeldte mål om 70% reduktion i 2030.Det er vigtigt at branchen selv præger dagsordenen og proaktivt er med til at undgå store investeringer præmatur teknologi. Teknologi og forretningsudvikling bør følges ad i den nødvendige udvikling.

De kommende store infrastrukturinvesteringer fik naturligt også ord med på vejen. Selv med disse kan trængselsproblemerne ikke løses. Der er derfor brug for at tænke branchen ind i kommende initiativer og – igen – selv tage dagsordenen i det mulige omfang.

Der vil ifølge Karsten Lauritzen uundgåeligt komme – også upopulære – initiativer omkring roadpricing og lignende.

De seneste og aktuelle kriser har sat et særligt fokus på leverings- og forsyningssikkerhed. Det giver mulighed for og understreger vigtigheden af sikre den kritiske infrastruktur, som transportbranchen står for.

Der tegner sig en tendens med udviklingsskepsis i befolkningen og det kan blive en udfordring for fremtidens samfund, hvis den bliver dagsordenssættende polisk.

Så konklusionen – sæt dagsordenen og tal branchen OP.