Aarhus Transport Group afviklede Mandag den 27. april den årlige generalforsamling

Uddrag referat

1. Valg af dirigent Advokat Henrik Frandsen, DLA Piper.

2. Formandens beretning Formand Henrik Kleis aflagde bestyrelsens beretning

Beretningen blev godkendt

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab og status

Kasserer Kenneth Nielsen gennemgik årsregnskab 2019.

Regnskabet blev godkendt

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år Kontingentet forbliver uændret.

5. Forslag fra bestyrelsen Ingen forslag

6. Forslag fra medlemmerne Ingen forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til bestyrelsen

Valgt for en toårig periode:

Henrik Kleis – DLA Piper

Anders Bahn Christensen – Dania Trucking

Peter Sørensen – Danske Fragtmænd

Jess Abildskou – Abildskou

Valgt for en etårig periode:

Peer H. Kristensen – Aarhus Airport

Den resterende bestyrelse udgøres af:

Jan Dam Poulsen – Blue Water Shipping

Henrik Munch Jensen – Aarhus Havn

Kenneth Nielsen – Samskip A/S

Suppleant
Henrik Flugt – Danske Fragtmænd valgt for en etårig periode

8. Valg af revisor BDO er genvalgt som revisor

9. Eventuelt

Intet til referat