Referat

 1. Valg af dirigent

Advokat Martin Juste, DLA Piper.

Der er rettidigt indkaldt til generalforsamlingen via nyhedsbrev til alle medlemmer d. 17. februar og 8. april 2021

 1. Formandens beretning

Formand Henrik Kleis aflagde bestyrelsens beretning

Beretningen blev godkendt

 

 1. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab og status

Formand Henrik Kleis gennemgik årsregnskabet.

Årets resultat negativt med DKK 15.367

Regnskabet blev godkendt

 1. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

Kontingentet forbliver uændret.

 1. Forslag fra bestyrelsen

Ingen forslag

 1. Forslag fra medlemmerne

Ingen forslag

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til bestyrelsen

Valgt for en toårig periode:

 • Henrik Kleis – DLA Piper
 • Peter Sørensen – Danske Fragtmænd A/S
 • Jess Abildskou – Abildskou A/S
 • Palle Jensen, AAK A/S
 • Brian Worm Aarhus Airport

Valgt for en etårig periode

 • Jesper Sandahl Eimskip ( indgår I valgperiode efter Steen Osorios fratræden)

Suppleant

 • Henrik Flugt – Danske Fragtmænd A/S valgt for en etårig periode

Øvrige medlemmer af bestyrelsen

 • Henrik Munch Jensen, Aarhus Havn
 • Jan Dam Poulsen, Blue Water Shipping A/S
 • Jan Breinholt, Stark A/S
 1. Valg af revisor

BDO er genvalgt som revisor

 1. Eventuelt

Intet til referat