EN GANSKE SÆRLIG SITUATION

Danmark befinder sig som alle ved i en HELT usædvanlig situation og ALLE vil være berørt. Ikke mindst transportsektoren, som er en afgørende og kritisk faktor i relation til at holde helt afgørende samfundsfunktioner i gang.

 

Nedenstående er eksempler på nyttige links – der kan være flere, giv gerne en melding, hvis der er et eller flere I synes bør være med. Også gerne hvis I har input/nyheder, som vil være relevante at dele med øvrige medlemmer.

www.coronasmitte.dk

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/

https://fe-ddis.dk/CFCS/Pages/cfcs.aspx

https://www.toldst.dk/corona

www.businessaarhus.dk

www.danskindustri.dk

https://www.danskerhverv.dk/

http://www.dasp.dk/

http://dtl.eu/soegeresultat/?q=corona

www.smvdanmark.dk

www.um.dk

www.aarhus.dk/corona/

 

Begge havne i henholdsvis Aarhus og Grenaa er åbne i fuldt omfang

www.aarhushavn.dk/dk/nyheder__medier/pressemeddelelser-og-nyheder/pressemeddelelser-og-nyheder.htm

https://www.grenaahavn.dk/nyheder/

 

Aarhus Airport er midlertidig lukket   – se mere www.aar.dk

 

Ovenstående er  en række links til hjemmesider, der kan give opdateret viden. Endvidere opfordrer vi til at I trækker på jeres  brancheorganisationer og rådgivere som eksempelvis advokater, revisorer og andre i rådgiverbranchen.

Jeres respektive kommuner orienterer ligeledes på forskellig vis.

Aarhus Kommune Teknik/miljø har udsendt nyhedsbrev, som I kan tilmelde jer på  dette link

Endvidere er fra Aarhus Kommune modtaget  følgende:

Lettere at aflevere varer i Aarhus

I forbindelse med at regeringen har dispenseret fra reglerne i miljøzonerne i de store byer, foretager Teknik og Miljø nu lempelser i parkeringens reglerne, så det bliver lettere for chauffører at levere fødevarer i den nuværende særlige situation.

Det er ikke muligt at nå at ændre eller tilpasse skilte på de eksisterende lastepladser. Derfor er det besluttet, at cityassistenterne guider chaufførerne bedst muligt og anviser mulighed for parkering og levering.

Tidsbegrænsningen ophæves på lastepladserne, og det vil også være muligt for chauffører at levere varer fra steder, hvor der er et skiltet parkerings- eller standsningsforbud. Uden at man risikerer en afgift. Det er dog under forudsætning af, at chaufføren laverer fødevarer, og der ikke kan anvises et andet sted.

Der må fortsat leveres fødevarer i cykelgader og gågader, så længe dette sker under hensyntagen til evt. vægtbegrænsninger.

Chauffører skal være opmærksomme på, at de midlertidige regler gælder udelukkende gælder køretøjer, der leverer fødevarer til dagligvarebutikkerne.