Kilde: Vejdirektoratet

E45 Aarhus S – Aarhus N

Formålet med undersøgelsen er at vurdere muligheden for at udbygge den eksisterende motorvej mellem Aarhus Syd og Aarhus Nord fra 4 til 6 spor.

Vejdirektoratet er nu færdige med VVM-undersøgelsen af E45 Østjysk Motorvej mellem Aarhus Syd og Aarhus Nord.

VVM-undersøgelsen kan findes her: www.vd.dk/vvm-e45aarhus

Der er i dag trafikale problemer på strækningen, der resulterer i daglige køer på strækningen.

I undersøgelsen er der kigget nærmere på de trafikale, miljømæssige og økonomiske konsekvenser af at udbygge den eksisterende motorvej. VVM-undersøgelsen skal tilvejebringe tilstrækkelig viden til, at politikere og borgere kan vurdere projektets virkninger på miljøet og sammenligne alternative løsningsforslag. VVM-undersøgelsen skal desuden sikre, at vejprojektet bliver bedst muligt tilpasset omgivelserne, og at miljøet ikke påvirkes unødvendigt.

Der har været afholdt en indledende idéfase. Borgere, virksomheder, interesseorganisationer m.m. har i denne periode haft mulighed for at fremsende idéer og forslag til undersøgelsen​. ​​Når VVM-undersøgelsen er færdig vil der blive afholdt en offentlig høring af projektet. I den forbindelse vil der ligeledes blive afholdt borgermøde, hvor der informeres om projektet.

Når høringen af VVM-undersøgelsen er afsluttet, udarbejder Vejdirektoratet en indstilling til transportministeren med henblik på en politisk drøftelse og stillingtagen til om projektet skal gennemføres via en anlægslov

Vi vil gerne høre din mening

Har du be­mærk­ninger og kommentarer til VVM-undersøgelsen, kan du sende dem indenfor høringsperioden, som løber fra 12. juni til 27. september 2020.

Du kan indsende dine bemærkninger her