Kilde: Horsens Kommune

Glad og stolt borgmester i Horsens Kommune Peter Sørensen : Vi har netop indgået en historisk aftale om salg af 500.000 kvm. erhvervsjord (svarende til ca. 70 fodboldbaner) til DSV – Global Transport and Logistics der vil investere ca. 2 mia. kr. i opførelsen af et nyt logistikcenter, som bliver det største i Europa med kun én lejer.

DSV er en global virksomhed, der i dag har ca. 750 arbejdspladser i Horsens. Med udvidelsen stiger det tal til over 1.000 arbejdspladser, og samtidig forventes der i anlægsfasen at blive skabt omkring 250 nye job i byggebranchen.

Som en del af aftalen planlægger Horsens Kommune at anlægge en omfartsvej, der vil lede store dele af den tunge trafik fra erhvervsområdet til Horsens C-afkørslen. Det vil give virksomhederne i hele området lettere adgang til E45 og samtidig aflaste den meget trafikerede Silkeborgvej til gavn for de mange bilister, der pendler til og fra Horsens.

Alt i alt en fantastisk nyhed.