Nyt navn og ny profil

Dania Connect A/S er det nye navn for Dania Trucking

En af Danmarks store transportvirksomheder tilpasser sig ny virkelighed og skifter navn til Dania Connect A/S   – se meget mere på  Dania Connect 

Hele pressemeddelelsen kommer her:

En af Danmarks store transportvirksomheder tilpasser sig ny virkelighed med navneskift og opdateret profil

I 1976 udskilte skibsagenturet Thor Jørgensen sin kørselsafdeling i selskabet Dania Trucking A/S. Siden er Dania-navnet blevet både kendt og respekteret i den danske transportbranche. De seneste par år har virksomheden imidlertid gennemgået en transformation, der har fået de nuværende ejere til at skifte den anden halvdel af firmanavnet. Pr. 14. maj 2020 er Dania Trucking A/S således blevet til Dania Connect A/S.

Da Dania Trucking for 44 år siden blev udskilt som selvstændig vognmandsvirksomhed, var det for at kunne servicere kunder direkte og under neutralt firmanavn. Virksomheden var fortsat underlagt moderselskabet og dets agenturer, men udviklede sig med tiden i en mere selvstændig retning. Særligt i de seneste år har de nuværende ejere Frank Kruse-Jensen og Anders Bahn Christiansen transformeret Dania Trucking til en fuldservice kommerciel transportvirksomhed. I dag står de to kompagnoner således i spidsen for en af landets største indlandstransportører af oversøisk containergods og opererer fra hovedkontoret i det nye Havnecenter på Aarhus Havn med en bred palet af kunder og services inden for transport af skibscontainere.

I takt med de senere års udvikling af virksomheden med bl.a. ny teknologi, nye kommercielle strategier og ikke mindst et helt nyt fokus på bæredygtighed stod det dog klart for ejerne, at ”trucking”-delen af det 44 år gamle navn efterhånden rimede temmelig dårligt på virksomhedens virkelighed.

Vigtigt bindeled Medejer og direktør Frank Kruse-Jensen fortæller, at man med det nye navn ”Dania Connect” refererer til virksomhedens centrale rolle i transportkæden mellem danske og oversøiske virksomheder.

”Som virksomhed har vi altid koncentreret os om at varetage logistikken af skibscontainere enten det første eller det sidste stykke af landtransporten i Danmark, hvilket vil sige mellem havneterminalen og den danske start- eller slutdestination. Vi er med andre ord et vigtigt bindeled mellem vores kunder og resten af verden,” forklarer Frank Kruse-Jensen om baggrunden for det nye navn.

Som en central del af den proces, der har ført til navneskiftet, har Frank Kruse-Jensen og Anders Bahn Christiansen udarbejdet en helt ny strategi for virksomhedens bæredygtighedsindsatser, herunder klima, miljø, sikkerhed og arbejdsvilkår. I den forbindelse har det nye navn fået følgeskab af et payoff, der skal understøtte budskabet om, at ansvarligheden er i centrum hos den århusianske transportvirksomhed.

Det nye payoff lyder ”Moving goods. With care”, og dykker man lidt ned i ordene og deres betydning vil man opdage, at de faktisk kan læses på flere forskellige måder. Eksempelvis kan ”with care” både betyde ”med omsorg” og ”med forsigtighed” og peger dermed på flere af fokusområderne i virksomhedens nye bæredygtighedsstrategi.

Ni omtanker Frank Kruse-Jensen fortæller, at det i arbejdet med den nye profil, herunder bæredygtighedsstrategien, har været vigtigt, at tingene dels blev handlingsorienterede og målbare, og at strategien desuden gav umiddelbar mening for både ledelse, medarbejdere og kunder. For at gøre tingene meget konkrete har Dania Connect derfor sammenfattet den nye bæredygtighedsstrategi i ni korte punkter – eller ”omtanker”, som man har kaldt dem.

Hos Dania Connect gør vi verden mindre, vejen kortere og kørslen med skibscontainere mere bæredygtig.

”Ved at formidle vores ni indsatsområder og mål med hver sin enkle sætning er strategien og vores nye profil blevet jordnær og vedkommende for alle,” lyder det fra Frank Kruse-Jensen. Som eksempel nævner han, at en af de ni omtanker slår fast, at Dania Connect vil køre fire millioner færre kilometer med tomme containere frem til 2025. Helt konkret vil det ske ved i stigende grad at køre tømte containere direkte fra importstederne til eksportstederne, hvor de fyldes igen. Derved spares en masse tomme ture til havnen. ”Det er noget, der giver umiddelbar mening, og som enhver kan forholde sig til,” siger Frank Kruse-Jensen.

Facelift på nettet Det nye navn og payoff blev lanceret sammen med et opdateret logo den 14. maj 2020. Samtidig har Dania Connect benyttet lejligheden til at gå i luften med en helt ny hjemmeside, der ifølge Frank Kruse-Jensen afspejler den position, virksomheden i dag indtager på sit felt. ”Foruden et nyt navn trængte vi efterhånden til et visuelt facelift, og det har vi i høj grad fået med både vores opdaterede logo og den nye hjemmeside,” slutter Frank Kruse-Jensen.

For yderligere oplysninger venligst kontakt:

Direktør Frank Kruse-Jensen, mobil: 22 71 21 21 / mail: fkj@daniaconnect.dk