Der er ifølge Center for Cybersikkerhed meget høj trussel mod søfart og havne. Der er netop udgivet en trusselsvurdering, som kan ses via dette link. https://cfcs.dk/da/cybertruslen/trusselsvurderinger/soefart/

Danske Rederier skriver om trusselsvurderingen

Der er fortsat en ’meget høj’ trussel fra cyberkriminalitet og cyberspionage mod skibsfarten. Det slår Center for Cybersikkerhed fast i sin nye trusselsvurdering.

Det er meget sandsynligt, at organisationer i søfartssektoren i Danmark vil blive udsat for forsøg på cyberkriminalitet inden for de næste to år. Så direkte er beskeden i den nye trusselsvurdering for søfart og havne, der netop er udgivet af Center for Cybersikkerhed.

I vurderingen slår centeret, der ligger under Forsvarets Efterretningstjeneste fast, at nogle hackere har specialiseret sig i angreb mod søfartssektoren, og at andre i perioder går målrettet efter rederier, havne og søfartsvirksomheder.

”Det gør indtryk at se sort på hvidt, at truslen er så massiv mod skibsfarten og søfartssektoren generelt. Det understreger vigtigheden af selvfølgelig at sikre sine systemer bedst muligt, men også opfordre til, at vi alle tænker os godt om, når vi bevæger os i cyberspace. Et forkert klik kan have store konsekvenser,” siger Maria Skipper Schwenn, direktør for sikkerhed, miljø og maritim forskning i Danske Rederier.

Spioner også på spil

Det er ikke kun kriminelle, der interesserer sig for skibsfarten i cyberspace. Ifølge den nye trusselsvurdering er fremmede staters spioner også særdeles aktive og interesserede i at opsnappe industrihemmeligheder og fortrolig sikkerhedspolitisk viden.

Der kan være tale om at stjæle information om vigtig teknologi for derved at kunne springe flere led i udviklings- og innovationsprocessen over, men der kan også være tale om fortrolige oplysninger i forbindelse med udbud eller indgåelse af kontrakter.

”Vi må ikke være naive, når det kommer til cybersikkerhed. I den stærkt digitaliserede verden, vi lever i, er det helt afgørende, at vi har styr på vores datasikkerhed. Jeg glæder mig derfor også til at drøfte emnet med den cyberallicance, vi har stiftet med bl.a. andre finans- og forsyningssektoren, senere på måneden,” siger Maria Skipper Schwenn