Henrik Munch Jensen og Formand Henrik Kleis havde onsdag d. 26. maj foretræde for teknisk udvalg på vegne af hhv. Aarhus Havn og ATG vedrørende helhedsplanen for Tangkrogen og ikke mindst alternativ 1 (forslaget om at flytte Marselisborg Rensningsanlæg ud på havnens erhvervsarealer).

Som det fremgår af pressen (JP Aarhus), er det nu officielt, at der er politisk flertal imod alternativ 1, og processen fortsætter nu med VVM på de to andre forslag (hovedforslaget og alternativ 2 – udenfor havnens område).

Det er meget glædeligt og må betegnes som en sejr for de gode erhvervsvenlige kræfter, herunder for ATG, og kan sikkert ved lejlighed supplere vores høringssvar om samme emne på ATG´s hjemmeside.

Læs Høringssvar om helhedsplan for tangkrogen.

Læs artiklen fra JP Aarhus d. 27. maj 2019 her: https://jyllands-posten.dk/aarhus/ECE11407165/byraadsflertal-afviser-renseanlaeg-paa-havnen/