ATG har indsendt høringssvar vedrørende udvidelsen af Aarhus Havn.

Du kan læse høringssvaret fra ATG her: Høringssvar Udvidelse Aarhus Havn

Du kan også læse høringssvaret fra Aarhus Erhvervssamarbejde, hvor ATG også er repræsenteret. Læs det her: Høringssvar yderhavn – Aarhus Erhvervssamarbejde