Efter mere end 12 år hos Dania Connect A/S er Anders Bahn Christiansen fratrådt
sin stilling som Administrerende Direktør og i stedet tiltrådt som
bestyrelsesformand. Direktør og medejer Frank Kruse-Jensen, som hidtil har ledet
virksomheden i fællesskab med Anders Bahn Christiansen, vil således fremover
stå alene i spidsen for virksomheden som Administrerende direktør. Anders Bahn
Christiansen vil være tilknyttet virksomheden med henblik på overdragelse af sine
opgaver indtil årets udgang.
I forbindelse med sin fratræden har Anders Bahn Christiansen overdraget en
større andel af sine aktier i selskabet til Frank Kruse-Jensen, der således
fremadrettet vil eje hovedparten af selskabet.
Anders Bahn Christiansen udtaler: ”Det har været en fantastisk spændende rejse
de seneste 12 år hos Dania Connect A/S. Jeg blev ansat i 2008, da virksomheden
var en del af A.P. Møller-Mærsk koncernen og var med til at eksekvere den
daværende strategi, som ledte til et frasalg af virksomheden i 2012. Efter Frank og
jeg i fællesskab overtog virksomheden i et management buy-out, har vi sammen
med vores dygtige medarbejdere præsteret gode resultater, som vi kan være
stolte af.
Vi har nu lagt en helt ny strategi frem mod 2025, som med udgangspunkt i det gode
fundament, skal fortsætte den positive udvikling af vores virksomhed. Jeg føler
derfor, at tidspunktet er det helt rigtige for mig til at træde ud af den daglige drift
og bruge kræfterne på et mere strategisk niveau som aktiv bestyrelsesformand og
aktionær”.
Frank Kruse-Jensen udtaler: ”Anders og jeg har i fællesskab ledet virksomheden i
mange år, og jeg er derfor glad for denne løsning, hvor Anders fortsat er aktionær,
og hvor vi kan videreføre vores gode samarbejde på bestyrelsesplan. Vi har en god
og solid virksomhed med rødder helt tilbage til 30erne, og sammen med vores
dygtige medarbejdere er det nu vigtigt at fortsætte eksekveringen af vores plan
om at blive en mere bæredygtig og digital transportør. Jeg ser derfor