Generalforsamling

Kl. 15.30-16.15

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab og status
  4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  5. Forslag fra bestyrelsen
  6. Forslag fra medlemmerne
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen:
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Forslag der ønskes fremlagt på generalforsamlingen skal mindst to uger inden sendes til bestyrelsen ved at sende en e-mail til Formand Henrik Kleis på Henrik.Kleis@dk.dlapiper.com

Årsmøde

  1. 16.30 – 18.00

Program:

Kl. 16.30  Velkomst ved Formand, Henrik Kleis

Kl .16.45 Borgmester Jacob Bundsgaard

Verdenssituationen i Aarhus – infrastruktur/transport på alle planer

Fysisk – digitalt – sikkerhedsmæssigt – mentalt

Debat med deltagerne

Aarhus Havn er vært for en snack og et glas til afslutning.

Tilmelding : mail til bente@aarhustransportgroup.dk