jacob ellemann-jensen i det nye havnecenter

Pressemeddelelse

På invitation af Aarhus Transport Group besøgte Jacob Elleman-Jensen d. 25.1.2016 det nye Havnecenter.  På mødet deltog ud over ATG’s bestyrelse også Formand for Erhverv Aarhus Jan Børjesson og Bente Steffenen. Det gav anledning til at drøfte nogle af de vigtigste indsatsområder for Aarhus Transport Group og udvidelsen af E45 var naturligvis første emne på dagsordenen.  Jacob er selvfølgelig bekendt med problemerne og  lovede at kæmpe for sagen i Venstres gruppe på Christiansborg så E45 kunne komme øverst på prioritetslisten for nye vejprojekter. Andre emner som Marselistunnelen samt flytning af Tirstrup lufthavn var på dagsordenen. Flytning af lufthavnen er et lokalt/regional anliggende så hvis kommunen eller regionen evt. via private investeringer vil etablere en ny lufthavn omkring Aarhus kunne Jacob Ellemann-Jensen ikke se at staten skulle blande sig i sådan et projekt.

Jacob Ellemann-Jensen fik også tid til kort at møde havnedirektør Jacob Flyvbjerg Christensen som gav en kort orientering om Havnens fremtidsplaner.