Kilde: Aarhus Havn

Aarhus Havn og brancheorganisationen Danske Shipping- og Havnevirksomheder har onsdag den 2. november 2022 underskrevet en fælles aftale, der igangsætter en proces med at optimere havnens arealer i forbindelse med etablering af Yderhavnen. Aftalen er den første af sin slags i Danmark.

Arealerne på Aarhus Havn er tæt på at være fuldt udnyttet. Der er stigende omsætning i både containere og massegods. Virksomhederne på havnen har brug for mere plads til at imødekomme den stigende efterspørgsel og fremtidens behov.

På grund af det aktuelle pres på arealerne og forsyningssikkerheden, er der ikke store muligheder for at optimere nuværende arealer yderligere. Derfor igangsætter Aarhus Havn og Danske Shipping- og Havnevirksomheder nu en proces, hvor parterne skal se på, om og hvordan det er muligt at optimere arealerne i forbindelse med etablering af Yderhavnen.

“Jeg er glad for, at vi kan indgå aftalen med Danske Shipping- og Havnevirksomheder. For aftalen understreger, at vi og de virksomheder, der benytter havnen, ønsker at skabe den mest effektive udnyttelse af arealerne i forbindelse med en udvidelse. Vi oplever i øjeblikket, at godsomsætningen stiger markant. Det presser kapaciteten og arealerne i et omfang, vi ikke har set før. Samtidig står vi midt i en grøn omstilling af samfundet, og nye godstyper finder vej til Aarhus. Derfor er det nødvendigt allerede nu at lægge planen for nuværende arealer ved en havneudvidelse.”, siger Thomas Haber Borch, der er CEO i Aarhus Havn.

Aftalen mellem Aarhus Havn og Danske Shipping- og Havnevirksomheder er den første af sin slags i Danmark. Aftalen kan, udover at sikre en bedre pladsudnyttelse i forbindelse med en kommende havneudvidelse, bidrage til en god og konstruktiv proces frem mod en politisk beslutning, mener Lars Jespersen, der er adm. direktør i SDK Shipping A/S og formand for Danske Shipping- og Havnevirksomheder.

”Der kan ikke være nogen tvivl om, at en udvidelse af Aarhus Havn er bydende nødvendig. Der har så været ønsker fremme om, at man skal optimere de nuværende arealer på Aarhus Havn i stedet for at udvide. Men for det første er optimering allerede en stor del af alle havnevirksomheders hverdag i dag. For det andet kan vi simpelthen ikke flytte eller rokere rundt, når der ikke er ledige arealer og kapacitet til det. Derfor er vi også glade for, at vi i dag kan indgå aftalen med Aarhus Havn, så vi kan være med til at fremtidssikre havnens arealer og virksomhedernes fremgang og arbejdspladser.”, siger Lars Jespersen.