Aarhus Havn – Danmarks vindue til verden

Debatindlæg i JP d. 9.11. 2019

Som Danmarks største godshavn med næsten 9 millioner tons gods om året er havnen vital infrastruktur for vores samhandel med verden. Det er især handel med den verden, der ligger uden for Europa, da transport i Europa foregår med lastbil og tog.

Havnen er også vinduet til Nordatlanten og Finland.

Især for vores landbrug er havnen af stor betydning, Der kommer foderstoffer ind f.eks sojabønner fra Sydamerika, og vi eksporter så f.eks. svinekød til Kina. Et område, som på grund af svinepest i Asien er i kraftig vækst . Med sine faciliteter for kølecontainere er Aarhus Havn helt nødvendig for den danske landbrugseksport.

Som vital infrastruktur har Aarhus Havn brug al den opbakning, vi kan give den, fra erhvervslivet og lokalt fra kommune og region og især fra regering og folketing.

Fra sidstnævnte kniber det desværre. I årtier har en bedre forbindelsesvej med en Marselistunnel været drøftet, så der er nem adgang til motorvejsnettet i Jylland. Det er ikke pengene, der mangler.

Derimod er det småligt bureaukrati med kommunale lånerammer, der spænder ben. Her må vores landspolitikere op på den store klinge og snarest finde en løsning. Aarhus Havn er afgørende national infrastruktur og ikke bare et Aarhus-spørgsmål. Det var aldrig sket i Asien, hvor der er et anderledes drive.

Så kom nu i gang, kære landspolitikere.

På europæisk plan er det afgørende, at havnen har samme betingelser som f.eks den store konkurrent i Hamborg. I miljøsammenhæng må der også ske en prioritering mod de mest miljøvenlige transportformer og med den omstilling, der sker af brændstoffet til skibe i disse år, må vi også satse på skibsfarten i Europa.

Det er afgørende, at vi har nogle gode frihandelsaftaler med landene uden for Europa. Aftalen med de største lande i Latinamerika, Mercosur, bør snarest godkendes. Der er gode komparative fordele med f.eks import af foderstoffer og eksport af højt forædlede landbrugsprodukter, som vi er så dygtige til i Danmark.

Det er opgave for vores medlemmer af Europa-Parlamentet uanset politisk observans at sikre.

Fra Europabevægelsen ønsker vi Aarhus Havn god vind i årene fremover. Det er nemlig en virksomhed, der kan og tør tænke langsigtet.

Find artiklen her.