Ny analyse: Aarhus Havn skaber mere end 17.000 jobs
Aarhus Havns aktiviteter er med til at skabe arbejdspladser, milliarder i skatteindtægter og vækst til både Aarhus Kommune og resten af landet. En ny beskæftigelsesanalyse fra konsulenthuset Incentive viser, at antallet af havnerelaterede jobs er steget markant i de senere år.
Aarhus Havn har historisk set været tæt forbundet med udviklingen af Aarhus by. Ud over at være en økonomisk indtægtskilde for Aarhus Kommune og borgerne har havnen også været en af de største arbejdspladser i byen.

Nu har konsulenthuset Incentive undersøgt, præcis hvor store de økonomiske og jobmæssige perspektiver er ved Aarhus Havn. Og resultatet viser, at der i dag skabes markant flere jobs ud fra Aarhus Havn end for bare fem år siden.

– Havnens betydning for Aarhus og det øvrige Danmark bliver løbende diskuteret. Derfor er det vigtigt for os at få et klart billede af, hvad havnen bidrager med. Sidst vi fik analyseret jobskabelsen ved Aarhus Havn, var i 2017, hvor optællingen viste, at havnens aktiviteter skabte omkring 10.000 fuldtidsstillinger. Nu har vi fået en dugfrisk analyse, som fortæller, at den samlede beskæftigelse i dag er på 17.255 årsværk. Det vil sige en stigning på over 70 procent siden 2017, forklarer Thomas Haber Borch, CEO hos Aarhus Havn.

Lidt over halvdelen af arbejdspladserne tilfalder borgere, der bor i Aarhus Kommune, mens resten bliver skabt rundt i resten af Danmark. Det sker eksempelvis i lager-, logistik- og containervirksomheder, hos speditører og vognmænd, hos told- og veterinærmyndigheder og øvrige virksomheder, som er knyttet til havneaktiviteten.

Vigtig værdiskaber for by og virksomheder

Ud over at være en stor beskæftigelsesmotor har havnen også en positiv indvirkning på både værdiskabelsen i virksomhederne og som bidragsyder til velfærdssamfundet.

I analysen konkluderer Incentive således blandt andet, at Aarhus Havn i alt genererer skatteindtægter på 3,1 milliarder kroner.

–En skatteindtægt på over tre milliarder kroner på landsplan har væsentlig betydning, når der skal finansieres velfærd. Aarhus Kommune får alene 700 millioner kroner ind via de aktiviteter, som havnen står bag, fortæller Thomas Haber Borch.

Han fortsætter:

– Jeg tror, at mange borgere kan glemme, hvor stor en samfundsmæssig værdi, en velfungerende havn udgør. Men Incentives analyse opgør værditilvæksten for virksomhederne til hele 12,2 milliarder kroner, hvoraf de 7,2 milliarder kroner går til virksomheder i Aarhus. Så ud over at havnen er en del af en kritisk national infrastruktur og er med til at sikre Danmarks forsyningssikkerhed, er den også en vækstmotor for det erhvervsliv, som får varer ind og ud af havnen.

Jobvæksten kan fortsætte

Aarhus Havn har siden grundlæggelsen i 1845 været synonym med fremgang for Aarhus, og havnedirektørens forhåbning er, at den udvikling kommer til at fortsætte i de kommende mange år.

– For mig er der ingen tvivl om, at en velfungerende Aarhus Havn er afgørende brik i byens og erhvervslivets udvikling. Med de rigtige rammer og den fornødne plads kan vi blive ved med at skabe mange arbejdspladser i de kommende år – både i Aarhus og i resten af Danmark. Og det vil give en værditilvækst, der kommer os alle sammen til gode, siger Thomas Haber Borch.

Opsummering af analysen:

Incentives analyse bygger på omfattende databearbejdelser, dels af Aarhus Havn, dels af de virksomheder, som direkte eller indirekte har aktiviteter på havnen.

Formålet med analysen har været at belyse, hvordan aktiviteterne i Aarhus Havn påvirker beskæftigelse og værditilvækst lokalt og nationalt.

Aktiviteterne i Aarhus Havn medfører 17.255 beskæftigede (årsværk) i hele Danmark, hvoraf 8.850 er beskæftiget i Aarhus Kommune.

De samlede aktiviteter giver anledning til skatteindtægter på ca. 3,0 mia. kr. i hele Danmark og en bruttoværditilvækst i virksomhederne på 12,2 mia. kr.

0,7 mia.kr. af skatteindtægterne tilfalder Aarhus Kommune. De 8.850 beskæftigede i kommunen bidrager til en bruttoværditilvækst på 7,2 mia. kr.

De 17.225 beskæftigede er baseret på alle virksomheder, der ligger på Aarhus Havn samt andre uden for Aarhus Havn, der er beskæftigede i forbindelse med aktiviteter i Aarhus Havn.

2022 Hele Danmark Heraf Aarhus Kommune
Beskæftigelse (årsværk) 17.255 8.850
Skatteindtægter (mia. kr.) 3,0 0,7
Bruttoværditilvækst (mia. kr.) 12,2 7,2
Kontakter
For yderligere oplysninger, kontakt:
Thomas Haber Borch, CEO, Aarhus Havn, telefon 2814 0397, email: thab@portofaarhus.dk
Kristian Kolstrup, Ansvarlig partner, Incentive, telefon: 2744 7486, email: kk@incentive.dk