Havnerelaterede investeringer for mere end 2 mia. kr.

Kilde: Aarhus Havn

Oprettet dato: 30. marts 2020

Coronakrisen åbner nu mulighed for at igangsætte nye anlægsprojekter i relation til Aarhus Havn. Og sammen med allerede planlagte projekter, som fastholdes trods krisen, udgør den samlede investeringssum mere end 2 mia. kroner – herunder kundekreditter og fastholdelse af medarbejderstab, fortsat opgradering af Østhavnsvej og færdiggørelse af færgeterminal samt et større kontorbyggeri på Mellemarmen og endelig en mulighed for at få gang i byggeriet af Marselistunnellen.

Ifølge kundechef Nicolai Krøyer har Aarhus Havn besluttet at bruge et trecifret millionbeløb i forbindelse med krisen for at fastholde både sin medarbejderstab og kundekreds. Virksomheden har som mål at sikre sin konkurrencedygtighed på den anden side af krisen, så man fortsat kan være en stærk samarbejdspartner for både transportkøberne, transportørerne og de virksomheder, der ligger på havnen.

”Vi holder havnen åben og operationel, og blandt andet på den baggrund har vi besluttet at fastholde vores medarbejderstab, som både er meget dedikerede og specialiserede i forhold til vores erhverv. Derfor tror vi på, at vi får brug for dem alle efter krisen,” siger Nicolai Krøyer, der fortæller, at Aarhus Havn desuden har valgt at understøtte kundernes forretning ved at yde en hel ekstraordinær kredit i de kommende måneder og frem til 1. juli.

”Med den ekstraordinære kredit bidrager vi forhåbentlig til, at alle vores kunder og samarbejdspartnere klarer den nuværende udfordring,” siger Nicolai Krøyer, der fortæller, at virksomheden gjorde noget tilsvarende under finanskrisen i 2008.

Aarhus Havn har aktuelt gang i store anlægsprojekter, som man har besluttet at fastholde trods coronakrisen. Byggeriet af en færgeterminal til Molslinjen og opgraderingen af Østhavnsvej fortsætter næsten uden ændringer, selv om der naturligvis er andre hensyn at tage til medarbejderne end tidligere.

”Vi gennemfører begge projekter, så vi både fastholder arbejdspladserne og sikrer, at Molslinjen kan flytte fra byen til Østhavnen i oktober i år. Desuden gør vi plads til at flytte 1,3 mio. biler væk fra midtbyen, idet de fremover skal køre ad Østhavnsvej og via Marselis Boulevard til og fra havnen,” fortæller Nicolai Krøyer.

Han peger desuden på et andet stort projekt, der vil generere en del arbejdspladser på havneområdet. Nemlig et kontorbyggeri på Mellemarmen på 26.000 etagemeter, der skal opføres med MT Højgaard som bygherre på Aarhus Havns arealer. Byggeriet skal udlejes til både havnerelaterede vidensvirksomheder og mere traditionelle havnevirksomheder, ligesom der er planer om at etablere velkomstfaciliteter til krydstogtgæster i byggeriet.

”Det er et yderst spændende projekt, som vil forvandle en del af den gamle industrihavn til et moderne maritimt område, der vil virke tiltrækkende på de mange virksomheder, der arbejder vidensbaseret i den maritime branche,” fastslår Nicolai Krøyer.

Endelig påpeger han muligheden for at få igangsat byggeriet af Marselistunnellen, idet der er flere positive perspektiver i at få byggeriet sat i gang så hurtigt som muligt.

”Dels vil en beslutning om at igangsætte byggeriet bidrage væsentligt til beskæftigelsen i både rådgiver- og byggebranchen. Der er mange arbejdspladser i en Marselistunnel. Og dels er tunnelen samtidig et bidrag til at sikre en grøn omstilling på den anden side af coronakrisen. Søtransport er mere bæredygtigt end landtransport, men mere søtransport kræver altså også flere lastbiler, der skal kunne komme til og fra havnen,” siger Nicolai Krøyer.

Yderligere oplysninger: Kundechef Nicolai Krøyer, mobil 20603796