Østjyske Speditører arbejder for et bedre speditionserhverv i Østjylland.

Østjyske Speditører er en lokalforening under landsorganisationen Danske Speditører. Østjyske Speditører udgør sammen med 9 andre lokalforeninger rygraden i Danske Speditører – lokalforeningerne sikrer, at organisationen er tilstede i hele landet, og kan arbejde for bedre vilkår for speditionserhvervet såvel på internationalt og nationalt som på lokalt niveau.