Konferencer

Ligesom Aarhus Transport Group gerne deltager ved møder og diskussioner om planer og fremtidsvisioner, der har betydning for transporthvervene, påstræber ATG at afholde konferencer minimum en gang årligt. På konferencerne adresseres aktuelle emner, og oplægsholderne er typisk personer fra transport- og beslægtede erhverv og lokale såvel som nationale politikere.

Formålet med at afholde konferencerne er at få belyst aktuelle transportspørgsmål fra både erhvervslivets og politikernes side, samt give plads til at forskellige holdninger kan blive hørt. Vi inviterer alle vores medlemmer, politikere og andre interesserede til at deltage på konferencerne.

Fremtidige og tidligere afholdte konferencer

Senest har Aarhus Transport Group afholdt en konference i Havnecentret på Vandvejen 7 den 2. marts 2017. Denne gang var temaet ”Fremtiden er lige om hjørnet”, og på konferencen blev emner som udvidelsen af E45 (ATG mærkesag) og flytningen af Aarhus Lufthavn (ATG mærkesag), samt mange andre relevante emner adresseret af forskellige oplægsholdere.

Når vi næste gang er klar til at præsentere en konference, vil vores medlemmer modtage en mail om det, ligesom man vil kunne finde relevante oplysninger her på hjemmesiden.