Mobilitet i Aarhus

Aarhus Transport Group meget aktiv og deltager i mange møder på forskellige niveauer med Aarhus Kommune, når det gælder infrastrukturen i kommunen. Det gør ATG, fordi der med den voksende mængde af både mennesker og biler i byen og oplandet, er behov for et stort fokus på infrastrukturen i og omkring Aarhus.

En effektiv city-distribution er desuden vigtig i forhold til at løse de tilsandingsproblemer, der især opleves i Aarhus midtby. ATG arbejder sammen med kommunen for at finde frem til de bedste og mest optimale løsninger på også dette område.

Sporvognens renæssance i Aarhus

Indtil 1971 kunne man køre med to sporvognslinjer gennem Aarhus by. Med busserne blev sporvognene dog overflødige og udgik. Siden den gang er Aarhus vokset til at huse endnu flere erhvervsdrivende og rigtig mange studerende. Trafikken i byen er derfor meget tæt, og for at aflaste de trafikale problemer, er projektet Letbanen blevet søsat.

Målet med at skabe et omfattende og effektivt Letbanenet i Aarhus er at holde pendlere i biler ude af byen. Det skal blandt andet ske med en Parker&Rejs-station i Hinnerup ved E45 nord for byen, hvor billister kan parkere bilen og tage Letbanen ind til byen.

Aarhus Transport Group bakker op om Letbanen.

Et miljømæssigt hensyn

henyn til miljoetHver dag pendler ca. 40.000 billister ind til Aarhus for at arbejde i byen. De kommer især fra satellitbyerne omkring Aarhus, men også længere væk fra byer som Randers, Silkeborg og Horsens. Den store trafik ind til og ud af byen hver dag er en stor belastning fra miljøet, da mange af bilerne kun transporterer en enkelt person. Kan en stor del af denne trafik erstattes med en effektiv Letbane, der desuden er el-drevet, vil det have meget positive konsekvenser for blandt andet luftforureningen.

Visionen for Aarhus Letbane

Det er visionen for Aarhus Letbane, at den skal aflaste trafikken gennem byen, der i takt med, at byen er vokset, er blevet tæt. Aarhus Letbane skal være rygraden i den kollektive trafik i Aarhus, og det betyder, at den skal bære hele det kollektive trafiksystem.

Fra maj 2017 vil man kunne rejse med Letbanen på første etape i Aarhus by og fra Odder over Aarhus til Grenaa. På de første 110 km Letbane vil der være 50 stoppesteder, som er strategisk placeret. Det skal gøre hverdagen nemmere for de studerende og arbejdende, der har deres daglige gang i byen.

Når første etape er taget i brug, begynder arbejdet med baneudvidelserne Brabrand- og Hinnerup-etaperne. Med dem bliver Aarhus by endnu bedre dækket af Letbanen, så den kan være til gavn for flere af byens beboere og pendlere.

Fremtiden for Aarhus by indebærer med andre ord en moderne kollektiv trafik, der glider nemt i gennem byen. En by, hvor luften er renere end før, og hvor der er mindre kø-kørsel om morgenen og eftermiddagen.

Denne kø- og klimavenlige vision bakker Aarhus Transport Group fuldt op om, og derfor har ATG været til stede ved mange forskellige møder med kommunen under projektets forløb, ligesom ATG i fremtiden vil være at finde ved mødebordet, når Letbanens næste etaper skal gennemføres.