Aarhus Transport Group støtter flytningen af Mols-Liniens færgeterminal i 2020 og gerne før. En tilgang til den nye terminal i Østhavnen vil lette trafikken i Århus midtby med ca. 3.000 personbiler dagligt. Det vil være en betydelig hjælp i arbejdet for at løse de store trafikale problemer, der er i midtbyen.

2 millioner biler om året

aarhus midtby er haardt belastetÅrligt er det ca. 2 millioner biler, der belaster trafikken i Aarhus midtby for at komme med færgen til Sjælland. Det betyder lange køer på bl.a. Kystvejen, Randersvej og Nørreport omkring Mols-Liniens ankomst- og afgangstider. Mols-Liniens færger sejler op til 10 gange om dagen, og bilerne skal gerne ankomme ca. 15-30 minutter før afgang.

Sammenlagt belastes trafikken i midtbyen ekstra hårdt i mellem 2 og 5 timer dagligt. På tidspunkterne omkring den almindelige myldretid om morgenen og eftermiddagen er belastningen yderligere svær. Derfor vil det gøre en markant forskel at flytte de 3.000 daglige personbiler til Sydhavnen, hvor den almindelige belastning ikke er så slem.

Afhjælpes desuden af letbanen og ønsket havnetunnel

Letbanen, som også er en af ATG’s mærkesager, der lige nu belaster trafikken ned ad bl.a. Randersvej, vil med sin færdiggørelse i 2017 være med at afhjælpe trafikken på den nuværende strækning til færgeterminalen betydeligt.

Marselis-tunnelen har været diskuteret og forsøgt planlagt siden 1997, hvor forslaget om den første gang blev fremlagt. Projektets påbegyndelse er dog betinget af at midlerne til det findes, hvilket endnu ikke er endeligt lykkedes. En havnetunnel vil kunne aflaste trafikken på Marselis Boulevard og forbedre infrastrukturen i Aarhus.

Miljømæssigt hensyn

I september 2015 afslørede målinger foretaget af Det Økologiske Råd, at forureningen omkring Mols-Liniens færgeterminal på Pier 3 er meget høj. Selvom den ligger under gældende EU-reglers grænse for partikelforurening i luften, er den ifølge Det Økologiske Råd højere end på H. C. Andersens Boulevard i København, der er en af landets mest forurenede strækninger.

Af hensyn til de nyopførte og eksisterende boliger i Aarhus Ø-byområdet, vil en flytning af Mols-Liniens færgeterminal også bringe luftforureningen længere væk fra beboelse. Når det kommer til miljømæssige hensyn, er det ikke kun luftforening, der er problem, men også støjforureningen fra den tætte trafik, der udgør en anden slags miljøproblem.

Projektets fremgang

Projektets fremgangFlytningen af Mols-Liniens færgeterminal er begyndt. Finansieringen er fundet, og ifølge Aarhus Kommune er planen, at Mols-Linien skal kunne overtage de klargjorte arealer på Østhavnen senest i 2020. Både kommunen og ATG ser gerne at flytningen sker før, hvis det bliver muligt, af hensyn til trafikken og forureningen i området.

Indtil videre er man i gang med at udarbejde et kommuneplantillæg og en ny lokalplan for området, hvilket er en nødvendighed, før det første spadestik til en ny havneterminal kan tages. Den overordnede plan for Mols-Liniens nuværende placering på Pier 3 og resten af Nordhavnen er at gøre arealerne til en integreret del af de midtbynære områder til glæde og gavn for beboerne i Aarhus.

I sommeren 2016 forventer Aarhus Kommune at kunne præsentere forslaget til den fremtidige kommuneplan og den nødvendige VVM-redegørelse. Til den tid vil forslaget blive fremlagt til offentlig høring i mindst 8 uger. Her vil der være mulighed for at fremsende sine synspunkter til kommunen.

Det betyder, at arbejdet med at anlægge den nye færgeterminal forhåbentlig kan gå i gang i 2017 og stå færdigt som planlagt i 2020 eller før.