Aarhus Transport Group har en løbende dialog og holder møder med lokale og nationale politikkere. Senest har ATG været i dialog med Jacob Ellemann-Jensen, politisk ordfører for Venstre, der har lovet, at netop udvidelsen af E45 er en prioritet for regeringen.

Planerne om at udvide den østjyske motorvej er dog blevet forsinket igen, da regeringen har konstateret, at kassen med midler til nye anlægsprojekter er tom. Venstres trafikordfører, Kristian Pihl Lorentzen, vurderer, at planerne er forsinket med 1-2 år i første omgang.

Nødvendigt med en udvidelse

Tal fra vejdirektoratet viser, at fra 2014 til 2015 er trafikken på E45 øget med 7 %. Over en tiårig periode er stigningen på 35 % for alle danske motorveje. Antallet af pendlere, der hver dag kører lange distancer for at varetage et job, er stigende, og der er ikke udsigt til, at denne udvikling vil vende.

Ifølge en undersøgelse, som infrastrukturkommissionen har foretaget, er udvidelsen af E45 det mest værdifulde projekt blandt alle vejanlæg i landet. Derfor er det også en af ATG’s højest prioriterede mærkesager, og ATG støtter både Aarhus Kommune og Business Region Aarhus i deres bestræbelser på at få startet en udvidelse af E45 så hurtigt som muligt.

Motorvejskø koster millioner

det er dyrt ikke at udvideDirektør for Danske Fragtmænd, Peter Sørensen, har til TV2 Østjylland fortalt, at Danske Fragtmænds chauffører i gennemsnit bruger mellem 10 og 20 minutter på at holde i kø på motorvejen. Omregnet til tabt arbejdstid, løbet tabet op på mellem 25 og 50 millioner kroner om året.

Den samme historie kan Direktør for AVX International, Morten Sæderup Nielsen, fortælle til TV2 Østjylland. Hos AVX International er det ca. 600 medarbejdere, der dagligt bruger lang tid på at holde i kø.

Motorvejskø rammer ikke kun store transportfirmaer, men også private mennesker, der hver dag bruger meget ekstra tid på transport. Tid, der kunne være brugt effektivt på arbejde eller i samvær med børn, der sendes i institutioner.

E45 er ekstra hårdt ramt

Mens trafikken på landets øvrige veje ikke vokset betydeligt mellem 2014 og 2015, er den steget med 7 % på E45 i samme periode. Det er strækningen mellem Århus og Vejle, man i første omgang vil udvide til at være en 6-sporet motorvej, da denne strækning er klart mest plaget af kø. Dertil kommer problemerne med tilsanding i området nær Århus.

Af disse årsager er projekt ”det 3. spor på E45” en mærkesag, som Aarhus Transport Group bakker fuldt op om.